Asgeir Tomasgard

Dr.ing., Professor ved Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU

Asgeir Tomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Fakultet for økonomi ved NTNU hvor han ble ansatt i 2002. Han er professor i bedriftsøkonomi og operasjonsanalyse. Tomasgard er utdannet sivilingeniør med fagområde Industriell Økonomi fra NTH (NTNU) i 1993. Han tok doktorgrad i 1998 ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse med tittel "Aspects of service provision and distributed processing in a telecommunication network". Tomasgard har vært medlem av Fakultetsstyrer på NTNU siden 2015 og medlem av “Klima- og miljøministerens klimaråd” fra 2014. Tomasgard er direktør for NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies, et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som startet i 20019 i samarbeid med UiO, NHH, SNF, IFE, SINTEF og HSF. Fra 2009 til 2019 var han direktør i FME CenSES. Han var også forskningssjef innen Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) fra 2007-2009 (www.sfinorman.no). Han er nå direktør for NTNU Energy Transition, et tverrfaglig initiativ på NTNU for å etablere flere større forskningsprogram og en tenketank for industri og myndigheter for å studere rammebetingelser ved overgang til et bærekraftig og fremtidig nullutslipp energisystem. Internasjonalt kan nevnes at han var valgt sekretær fra 2007 og senere leder (2010-2013) for Committee on Stochastic programming (COSP) (http://stoprog.org/), en teknisk komite for Mathematical Optimization Society. Tomasgard har vært aktiv i den Europeiske energiforskningsalliansen (European Energy Research Alliance (EERA), Joint program Energy, Environment and Society E3s) og har også flere internasjonale verv. Tomasgard har vært gjesteprofessor og forsker ved Universidade Federal de Santa Catarina, IMPA, University of Bergamo, Lancaster University, MIT, Tinbergen Institute og Edinburgh Parallel Computing Centre.