Arnstein Wee

Siv.ing., Managing Director Eppus AS

Arnstein Wee har jobbet med forskning, utvikling og kommersialisering av teknologi i over 20 år spesielt innen flerfasemåling. Wee etablerte bl.a. MPM (Multi Phase Meters) sammen med Hans Olav Hide i 2003 for å utvikle og kommersialisere et helt nytt konsept innen flerfasemåling som var patentsøkt av Wee. Flerfasemåling innebærer en kontinuerlig måling av produserte fluidmengder som strømmer i rør fra en olje- eller gassbrønn. Dette er en av de viktigste målinger man kan fremskaffe innen olje- og gass produksjon, idet den bidrar til økt utvinning og økte inntekter for både oljeselskap og for samfunnet. Målingene benyttes også for å fordele inntekter mellom forskjellige eiere. Flerfasemåling er svært komplekst, og det har vist seg vanskelig og tidkrevende å utvikle målere med god nøyaktighet over et bredt måleområde. MPMs måler, som nå er en del av TechnipFMC, anvendes av oljeindustrien over hele verden til produksjonsstyring, fiskalmåling og eierallokering. Teknologien er utviklet og kvalifisert i nært samarbeid med internasjonale oljeselskaper og er beskyttet av mer enn 10 patentfamilier hvor Arnstein Wee står som hoved oppfinner. Arnstein Wee er også med-grunder av Trac ID som har utviklet og kommersialisert RFID-teknologi til oljeindustien og oppdrettsnæringen. Dette selskapet er nå en del av National Oilwell. Arnstein Wee har også bakgrunn fra Venture bransjen, både som investor og styremedlem av oppstartsselskaper og større industriselskaper. Wee er i dag leder og hovedeier av Eppus AS som han etablerte i 2001. Eppus AS er et investerings selskap som også driver med teknologi utvikling og har bl.a. utviklet et kapitalforvaltnings system basert på bruk av maskinlæring og kunstig intelligens, en teknologi som Wee har jobbet med og anvendt sidens starten på 90 tallet. Wee er utdannet siv.ing innen elektronikk/kybernetikk ved UMIST i Manchester.