Aksel Hiorth

PhD, professor ved Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger

Aksel Hiorth er født i Stavanger i 1973 og vokst opp på Hauge i Sokndal kommune. Han avla sin dr.scient-grad i teoretisk fysikk ved Universitet i Oslo i 2003. Oppgaven omhandlet henfall av en bestemt type kvarksystemer som har mange likhetstrekk med hydrogenatomet. Slike systemer er av spesiell interesse fordi avvik mellom teoretiske beregninger og observasjoner kan være tegn på ny fysikk. Etter doktorgraden ble Hiorth ansatt ved Rogalandsforskning (nå IRIS). Her arbeidet han i begynnelsen med kjernemagnetisk resonans (NMR) for å få informasjon om vætningsegenskaper til bergarter. Etter hvert dreide arbeidet seg mot å utvikle matematiske modeller for å tolke kjerneskala- eksperimenter. Et sentralt tema i Hiorth sin forskning har vært å utvikle og anvende termodynamiske modeller for å beskrive hvordan injeksjonsvann oppfører seg i kontakt med ulike bergarter under varierende trykk og temperatur i reservoaret. Hiorth har i flere år hatt forskningsopphold ved Cornell University, Ithaca, New York. Der har han samarbeidet med Prof. Lawrence M. Cathles III for å utvikle modeller som kopler fluiddynamikk og geokjemi på pore- og felt- skala. I 2011 påviste forsknings- gruppen ledet av Hiorth og professor Madland ved UiS, at kjemiske endringer i kalk forårsaket av sjøvannsinjeksjon kan gi store endringer i bergartens styrke. De kjemiske endringene ble dokumentert ved hjelp av skanning elektronmikroskopi (SEM) og numeriske modeller av labforsøkene. Resultatene fra denne forskningen kan ha stor betydning for oljeproduksjonen fra kalkfelt. For dette arbeidet ble Hiorth og Madland tildelt Sparebank 1 SR-Banks innovasjonspris i 2011. I 2013 var Hiorth del av lederteamet som ble tildelt et nasjonalt senter for økt olje- utvinning, noe som også ledet til tildelingen av Lyses forskningspris i 2013. Hiorth arbeider nå sammen med Terje Sira og Jan Sagen ved IFE for å utvikle en ny simulator, IORSim. Denne simulatoren kan brukes sammen med kommersielle reservoarsimulatorer for å forutsi kjemiske effekter av injek- sjonsvannet. Målet er at denne simulatoren kan brukes til å bestemme best kjemisk sammensetning av injeksjonsvann for å øke oljeutvinningen. Hiorth sitter i ekspertgruppen for pumps and pipes. Han jobber også med å tilpasse modellene som beskriver transport av fluider og komponenter i reservoaret slik at de kan anvendes på medisinske problemstillinger. Hiorth er professor i reservoarteknikk ved universitetet i Stavanger, forskningsleder i økt utvinning ved IRIS og forskningsdirektør i The National IOR Centre of Norway.