Achim Kohler

Dr.rer.nat., professor i fysikk ved fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Achim Kohler (f. 1967) vokste opp i Schwarzwald i Sør-Tyskland og er utdannet i fysikk ved Albert Ludwigs Universitetet i Freiburg i Tyskland, hvor han tok en doktorgrad i teoretisk kvantefysikk. På slutten av 1998 flyttet han til Norge og jobbet en kort periode som utvikler i software industrien på Kongsberg. I 1999 begynte han som forsker ved Nofima på Ås og i2010 ved Instituttet for Matematiske Fag og Teknologi ved NMBU, hvor han per i dag jobber som professor i fysikk. Fra 2005 til 2006 har han vært på forskningsopphold ved ENITIAA/INRA i Nantes, Frankrike. Kohler har i sin forskning gjort en stor innsats for utvikling av vibrasjonsspektroskopi innenfor biologi –spesielt innen Fourier Transform Infra-Rød (FTIR) spektroskopi. Hans arbeider har ledet til enklere, og samtidig mer detaljert kvantitativ hurtigmåling av biokjemisk sammensetning, fysisk beskaffenhet og biologisk klassifikasjon i komplekse biologiske materialer. Basis for dette er at hans innovative matematiske teknikker tillater kvantitativ adskillelse av fysisk lysspredning og kjemisk lysabsorpsjon i mange-kanals spektrale målinger. Anvendelsen av hans matematiske arbeidene på synchrotron-baserte FTIR spektra av enkelt-kreftceller, der «linse»-effekten fra cellekjernen er blitt snudd fra å være et ødeleggende artifakt, Mie-spredning, til å bli en nyttig ekstra kilde til biologisk informasjon, har vekket stor internasjonal interesse. Kohler har ført grunnforskningen sin helt ut til praktisk, industriell anvendelse –i nasjonal og internasjonal sammenheng. For eksempel har han ført sin mangeårige forskning omkring rask FTIR-basert klassifikasjon av mikroorganismer helt frem til et EU-prosjekt. I dette prosjektet har han nylig utviklet en høykapasitets robot for identifikasjon av mikrobiologiske kontaminasjonsproblemer i næringsmiddelindustrien ved bruk av FTIR spektroskopi. Han har tidligere, som forsker ved NOFIMA hatt -og har nå som professor ved NMBU -et stort antall norske og internasjonale doktorgradsstudenter. Han har ledet og er leder for et flertall av norske og internasjonale forsknings og innovasjonsprosjekter. Hans relativt nyetablerte forskningsgruppe har på kort tid markert seg sterkt ved NMBU.