Medlemsbedrifter

//Medlemsbedrifter
Medlemsbedrifter 2018-05-02T09:15:40+00:00

Medlemsbedrifter

Medlemsbedrifter og deres representanter per 18.4.2018

Rådets leder Hans Kåre Flø

Christian Michelsen Research AS   Adm.dir. Arvid Nøttvedt
Disruptive Technolgies AS   CEO Erik Fossum Færevaag
DNV GL   Konsernsjef Remi Eriksen
    Executive Vice President Bjørn K Haugland
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet   Prorektor forskning Gro Anita Fonnes Flaten
    Førsteamanuensis Jens Kristian Fosse
Forsvarets forskningsinstitutt   Adm.dir. John-Mikal Størdal
    Stabssjef Jan Erik Torp
Fred. Olsen & Co.   Skipsreder Fred. Olsen
    Øyvind B Kristiansen
GE Vingmed Ultrasound AS   Adm.dir. Anders Wold
    Administrator Mari Baalsrud
Institutt for energiteknikk   Adm.dir. Nils Morten Huseby
IRIS   Direktør Sigmund Stokka
Kongsberg Norspace AS   Adm.dir. Ellen Dahler Tuset
Kværner AS   Senior technical safety engineer Nicolai Christensen
    Senior Consultant Business Developement Fredrik Finseth
    Vice President Corporate Communications
Torbjørn Andersen
Lundin Norway AS   Prosjektdirektør Bjørn Sund
Multiconsult   Adm.dir. Christian Nørgaard Madsen
    Regionleder Nord Arnor Jensen
NEXANS Norway AS   Direktør Per Arne Osborg
Norconsult AS   Konsernsjef Per Kristian Jacobsen
    Divisjonsdirektør Odd K. Ystgaard
Norges geologiske undersøkelse   Adm.dir. Morten Smelror
Norges Geotekniske Institutt   Adm.dir. Lars Andresen
Stiftelsen NORSAR   Adm.dir. Anne Strømmen Lycke
Norsk Hydro asa   Head of Technology Hans Erik Vatne
Norsk Institutt for luftforskning – NILU   Adm.dir. Kari Nygaard
Norsk Institutt for Vannforskning – NIVA   Adm.dir. Greta Bentzen
Norsk olje og gass   Spesialrådgiver, næringsutvikling Maiken Ims
Norsk Regnesentral   Adm.dir. Lars Holden
Norsk Romsenter   Adm.dir. Bo Nyborg Andersen
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet   Prorektor Johan E Hustad
    Dekan Ingvald Strømmen
Protector Intellectual Property Consultants AS   Daglig leder Morten Balle
Rolls Royce Marine AS   Forskningsdirektør Solvar Klokk
Schlumberger Information Technology Services   Styreleder Torjer Haller
Selvaag Gruppen AS   Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag
    Konsendirektør S. Mejlænder-Larsen
Simula Research Laboratory AS   Adm.dir. professor Aslak Tveito
    Director of Research Education Are Magnus Bruaset
    Deputy Managing Director Kyrre Lekve
SINTEF AS   Adm.dir. Alexandra Bech Gjørv
SINTEF Ocean AS   Adm.dir. Vegar Johansen
    Spesialrådgiver Oddvar I Eide
Statnett   Kundeansvarlig Erik Skjelbred
    Samfunnsøkonom Jan Bråten
SYSLAB International AS   Daglig leder Jan S Johannessen
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening   Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen
    Spesialrådgiver Hans Kåre Flø
Telenor Norge AS   Adm.dir. Berit Svendsen
    Leder Research Agenda Dagfinn Myhre
    Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen
UiT – Norges Arktiske Universitet   Rektor Anne Husebekk
    Universitetsdirektør Lasse Lønnum
Ulstein Group ASA   Deputy Managing Director Per-Olaf Brett
Umoe AS   Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe
Universitetet i Agder   Rektor Karl-Heinz Frank Reichert
    Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
    Dekan Michael Rygaard Hansen
Universitetet i Bergen   Instituttleder Petter Erling Bjørstad
Universitetet i Stavanger   Dekan Øystein Lund Bø
ÅF Norge AS   Adm.dir. Rune Hardersen
    CEO ÅF Advansia Christopher Klepsland