Medlemsbedrifter og deres representanter per 18.4.2018

Rådets leder Hans Kåre Flø

Christian Michelsen Research AS

Adm.dir. Arvid Nøttvedt

Disruptive Technologies

CEO Erik Fossum Færevaag

DNV GL

Konsernsjef Remi Eriksen
Executive Vice President Bjørn K Haugland

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap

Prorektor forskning Gro Anita Fonnes Flaten
Førsteamanuensis Jens Kristian Fosse

Forsvarets forskningsinstitutt

Adm.dir. John-Mikal Størdal
Stabssjef Jan Erik Torp

Fred. Olsen & Co.

Skipsreder Fred. Olsen
Øyvind B Kristiansen

GE Vingmed Ultrasound AS

Adm.dir. Anders Wold
Administrator Mari Baalsrud

Institutt for energiteknikk

Adm.dir. Nils Morten Huseby

IRIS

Direktør Sigmund Stokka

Kongsberg Norspace AS

Adm.dir. Ellen Dahler Tuset

Kværner AS

Senior technical safety engineer Nicolai Christensen
Senior Consultant Business Developement Fredrik Finseth
Vice President Corporate Communications Torbjørn Andersen

Lundin Norway AS

Prosjektdirektør Bjørn Sund

Multiconsult

Regionsleder Nord Arnor Jensen

NEXANS Norway AS

Adm.dir. Vegar Syrtveit Larsen
Direktør Per Arne Osborg

Norconsult AS

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen
Divisjonsdirektør Odd K. Ystgaard

Norges geologiske undersøkelse

Adm.dir. Morten Smelror

Norges Geotekniske Institutt

Adm.dir. Lars Andresen

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dekan Anne Cathrine Gjærde

Stiftelsen NORSAR

Adm.dir. Anne Strømmen Lycke

Norsk Hydro asa

Head of Technology Hans Erik Vatne

Norsk Institutt for luftforskning – NILU

Adm.dir. Kari Nygaard

Norsk Institutt for Vannforskning – NIVA

Adm.dir. Greta Bentzen

Norsk olje og gass

Adm.dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Norsk Regnesentral

Adm.dir. Lars Holden

Norsk Romsenter

Adm.dir. Bo Nyborg Andersen

NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet

Prorektor Johan E Hustad
Dekan Ingvald Strømmen

Protector Intellectual Property Consultants AS

Daglig leder Morten Balle

Rolls Royce Marine AS

Director R&T Propulsion Rune Garen

Schlumberger Information Technology Services

Styreleder Torjer Haller

Selvaag Gruppen AS

Konsernsjef Ole Gunnar Selvaag
Konserndirektør S. Mejlænder-Larsen

Simula Research Laboratory AS

Adm.dir. professor Aslak Tveito
Director of Research Education Are Magnus Bruaset
Deputy Managing Director Kyrre Lekve

SINTEF AS

Adm.dir. Alexandra Bech Gjørv

SINTEF Ocean AS

Adm.dir. Vegar Johansen
Spesialrådgiver Oddvar I Eide

Statnett

Kundeansvarlig Erik Skjelbred
Samfunnsøkonom Jan Bråten

SYSLAB International AS

Daglig leder Jan S Johannessen

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Spesialrådgiver Hans Kåre Flø

Telenor Norge AS

Leder Research Agenda Dagfinn Myhre         
Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen

UiT – Norges Arktiske Universitet

Rektor Anne Husebekk
Universitetsdirektør Lasse Lønnum

Ulstein Group ASA

Deputy Managing Director Per-Olaf Brett

Umoe AS

Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe

Universitetet i Agder

Rektor Karl-Heinz Frank Reichert
Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen
Dekan Michael Rygaard Hansen

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Visedekan Kristin Vinje

Universitetet i Bergen

Instituttleder Petter Erling Bjørstad

Universitetet i Stavanger

Dekan Øystein Lund Bø

ÅF Norge AS

CEO ÅF Advansia Christopher Klepsland