Leder Hans Kåre Flø
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
932 59 523
Hans.Kare.Flo@tekna.no

Eli Aamot

SINTEF Industri

eli.aamot@sintef.no

952 71 6 07

Kari Nygaard
Nygaard.FoU@outlook.com

Christian Nørgaard Madsen
Christian.N.Madsen@gmail.com

Tore Ulstein
Ulstein Group ASA
905 21 066
tore.ulstein@ulsteingroup.com

NTVAs president, visepresident og generalsekretær er medlemmer av arbeidsutvalget – Ex officio