Views Navigation

Arrangement Views Navigation

Today

Seminar: Grønt industriløft – Hva nå, i praksis?

Ingeniørenes Hus Kronprinsens gate 17, Oslo

15. september arrangerer NTVA årsmøte i Industrielt råd. I NTVAs Industrielt Råd danner om lag 45 medlemsvirksomheter et unikt nettverk av utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsbedrifter. Årsmøtet i Industrielt råd avsluttes med et seminar og middag som er åpen for alle slik som NTVAs fagmøter. 'Tema:  Grønt industriløft i Norge – hva nå i praksis' […]

Energisituasjonen i Europa – hva nå?

Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78, Oslo

Ren elektrisitet er en forutsetning for å lykkes med omstillingen til nullutslippsamfunnet. I Norge har  rikelig tilgang på ren strøm  vært en forutsetning for velferd og vekst. Også i framtiden kan tilgangen på ren strøm gi Norge konkurransefortrinn, men de siste årene har vi sett at kraftoverskuddet blir mindre og prisene blir høyere. For å […]

Hvor kommer maten vår fra i fremtiden?

Arkeologisk museum, Stavanger Peder Klows gate 30, Stavanger

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og Tekna Stavanger inviterer til temamøte om fremtidens matproduksjon onsdag 26. oktober kl. 19:00 i Arkeologisk museum, Stavanger. Møtet er åpent for alle interesserte og gratis. Om møtet Foredrag av Dr. Sissel Beate Rønning, Nofima. Cellebiolog, teknologioptimist og matforsker Sissel Beate Rønning er glødende opptatt av hvordan vi kan […]

Julemøte Bergen: Utvikling og bruk av nye bærekraftige bioressurser

HVL Kronstad, Inndalsveien 28, M-bygget (inngang fra Kronstadplassen) Inndalsveien 28, Bergen

NTVA i samarbeid med UiB, Tekna Bergen og Academia Europaea inviterer til fagmøte i Bergen, tirsdag 22. november kl. 19:00 på Høgskulen på Vestlandet. Dr. Ernst Hevrøy (Mowi Feed) og Dr. Tor Andreas Samuelsen (Nofima AS) skal snakke om utvikling og bruk av nye bærekraftige bioressurser, med det norske fiskefôret som eksempel. Et av regjeringens […]

Julemøte Stavanger: Kunstig intelligens og digitalisering i helsevesenet

Arkeologisk museum, Stavanger Peder Klows gate 30, Stavanger

NTVA i samarbeid med TEKNA inviterer til åpent møte i Stavanger, onsdag 23. november kl. 18:00 i Arkeologisk museum, Peder Klows gt. 30. Kunstig intelligens og digitalisering i helsevesenet. Foredrag ved Dr. Ketil Oppedal, UiS Møtet er åpent for alle interesserte. Etter møtet inviteres alle til en 3-retters julemiddag i Arkeologisk museum kl. 19.45. Egenandel kr […]

Julemøte Agder: Green graphite anode material from the Norwegian battery coast

UiA Campus Grimstad Jon Lilletuns vei, Grimstad

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til fagmøte torsdag 24. november kl. 18:00 hos Universitetet i Agder. Møtet foregår på Campus Grimstad og etter møtet serveres det julemiddag for de som ønsker det kl.19:00. Bridget Catherine Deveney, R&D Director i Vianode, skal snakke om historien, videre utvikling og teknologien bak Vianode-prosjektet. Møtet foregår på engelsk og vil […]