Laster Arrangementer

Webinar: Bergvarme – Veien til Energioptimalisering i Norge?

I dette webinaret setter vi søkelyset på verdien utnyttelse av bergvarme kan tilføre det norske energisystemet!

Lurer du på hvilket potensiale det er i å utnytte varmen som hviler rett under beina våre? Hvordan få tilgang til varmen? Hvordan bruke det til å skape verdier og gode liv? Hvilket geologisk ressurspotensial ser vi? Hvordan gå videre for å akselerere utbredelsen av denne konfliktfrie energien – også i Norge?

Sammen utforsker vi hvordan vi kan trekke nytte av geotermisk varme, kartlegge vårt geologiske ressurspotensial og fordyper oss i strategier for å skynde oss videre mot en grønnere fremtid.

Hvem bør delta:

  • Utviklere av Geotermisk Teknologi
  • Ingeniører og Innovatører
  • Forskere og Vitenskapsfolk
  • Akademikere og Studenter
  • Entusiaster for Bærekraftig Teknologi

Tentativt program:

1400 – Velkommen
1410 – Experiences from the roll-out of geothermal solutions in the Nordics – differences and similarities in the Swedish,
1410 – Finnish and Norwegian market – Rototec v/Lasse Isaksen/ Karl Erik Fredriksen
1430 – Regional overview of the deep thermal energy resources onshore and offshore Norway, NGU v/ Yuri Maystrenko.
1450 – Increasing the heat resource potential by deep geothermal drilling technologies, University of Calgary v/Roman Shor
1510 – Hva bruker vi den elektriske energien til? Hvor? – En anergianalyse» Statnett/ENOVA/NVE, TBA
1530 – Muligheter innenfor de nye nasjonale virkemidlene for ENØK, TBC
1550 – Avslutning

Bli med oss å forme fremtiden for bærekraftig energi med geotermisk teknologi! Meld deg på i dag.

Webinaret er et samarbeid mellom GCE NODE, NTVA og GEAN/CGER.