Laster Arrangementer
  • Beklager. Denne arrangement har allerede funnet sted.

Webinar: Fremtidens sykehusbygg – hva kan vi lære av pandemien

Hvordan høster vi kunnskap av pandemien, og bruker den i utbyggingen av nye sykehus og opprusting av eksisterende sykehus? Temaet er aktuelt – ikke minst i forhold til beslutninger om store nye sykehusutbygginger i Oslo og en rekke andre norske byer.

Marte Lauvsnes som leder rådgivingsavdelingen i Sykehusbygg HF, vil presentere hvordan de samler og utnytter kunnskap og erfaringer fra Covid-19-pandemien i utvikling av standarder og konseptprogram.

Lenke til webinaret

Sykehusbygg HF bistår helseforetakene i dette og har blant annet kompetanse på kapasitets- og arealberegninger, smittevern i byggeprosjekter. Sykehusbygg utvikler standarder og konseptprogram, som alt vil bli gjennomgått med tanke på erfaringene man har gjort i forbindelse med COVID-19. Sykehusbygg har også et bredt internasjonalt nettverk innenfor planlegging av sykehus og henter erfaringer derfra.

Sentrale problemstillinger er sykehus og helseinstitusjoner i det totale tjenestetilbudet, bygningsmessig utforming, ensengs- vs flersengsrom, logistikk, vareforsyning og materialvalg.