Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Æresprisutdeling – Sirkulær økonomi: suksesshistorier fra en renere og grønnere prosessindustri

Norges Tekniske Vitenskapsakademi arrangerer tirsdag den 26. april et temamøte med tittel ‘Sirkulær økonomi: Suksesshistorier fra en renere og grønnere prosessindustri‘, og under møtet vil NTVAs Ærespris for 2022 for utvikling av banebrytende teknologi bli delt ut innen dette tema.

Møtet vil finne sted i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi i Drammensveien 78, Oslo fra klokken 17:30 – 19.30, med påfølgende middag i Akademiets spisesal.

Påmelding via Hoopla før 22. april kl. 15:00. Pris 650,-

Velkommen!

Program

  • 17:30     Møtestart, introduksjoner
  • 17:40     Bård Stranheim, Green Industry Cluster
  • 18:00     Hans Erik Vatne, Norsk Hydro: Grønn aluminium – hva Hydro har gjort og ambisjoner mot 2030
  • 18:20    Håvard Moe, Elkem ASA Sirkulærøkonomi i prosessindustrien
  • 18:40     Spørsmålsseanse samlet
  • 19:00     Diplomoverrekkelse
  • 19:10     Magne Dåstøl intervjues av TU
  • 19:30     Møteslutt
  • 20:00     Middag

Æresprisen for 2022 tildeles Magne Dåstøl

Magne Dåstøl tildeles NTVAs Ærespris for 2022 for utvikling av banebrytende teknologi for sitt målrettede arbeid med å fjerne et stort forurensningsproblem fra Elkems silisiumproduksjon og deretter gjøre det gjenvunne materialet microsilica til et så etterspurt materiale at det i dag er et eget, stort og lønnsomt forretningsområde på verdensbasis.

Prosjektet og produktet har vært en global suksess, både miljømessig og kommersielt, og har gitt Elkem et forretningsområde i milliardklassen og et vesentlig bedre omdømme miljømessig. Dette er effektiv utvikling og bruk av ny teknologi til beste både for samfunn og for utvikling av bærekraftig norsk industri. Dåstøls rolle i dette arbeidet har vært vesentlig for suksessen.

Les mer om æresprisen her.