Webinar: havvind – Europeiske ambisjoner og norske muligheter

Her kan du se opptak fra webinar med Finn Gunnar Nilsen, professor ved Geofysisk Institutt på Universitetet i Bergen og direktør for Bergen Offshore Wind Centre. Globalt er vindenergi i mange områder blitt en viktig bidragsyter til elektrisitetsforsyningen og i dette webinaret får vi høre mer om utviklingstrekkene innen havvind-energi, mulige utviklingslinjer frem mot 2050 og ambisjonene i Norge. Møteleder er Geir Anton Johansen, professor og leder av Smart Ocean ved UiB.