Stor interesse for CO2-møte i Oslo

24.oktober holdt NTVAs Oslo-avdeling et møte om teknologi for å redusere CO2-utslipp. Prorektor ved NTNU Johan E Hustad som også er leder for NTNUs energiprogram redegjorde for den internasjonale situasjonen for karbonfangst og lagring.

Unni Olsbye som professor i kjemi ved Universitetet i Oslo og leder for sentrale utviklingsprosjekter innenfor sitt fagfelt foredro om karbonfangst og mulig bruk av CO2 som drivstoff og råvare i ulike kjemiske prosesser, herunder fremstilling av drivstoff.

Hustad lav vekt på at etterspørselen av energi fra verdens befolkning fremdeles ville øke i flere tiår pga utvikling og økonomisk vekst. Dette betyr en betydelig økning i CO2-utslippene i atmosfæren og derved også i klimautfordringene. Det styrker behovet for utskilling og lagring av CO2.

Olsbye understreket av bruk av CO2- som råvare var en viktig mulighet for å skape en sirkulær økonomi.

Begge foredragsholderne understreket at vi ikke står overfor tekniske problemer med å iverksette nye CO2-prosesser. For å få i stand utskilling og lagring av CO2 eller utskilling og gjenbruk  av gassen, er det imidlertid behov for store investeringer og avgiftsbelastning for dem som slipper ut CO2-gassen.  Politikere og det politiske systemet står overfor en stor utfordring.

Det var nærmere 50 personer til stede på møtet og spørrelysten og ønsket om diskusjon var meget stor.