Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til første seminar i en serie om havets fremtid på Lerkendal gård, Trondheim tirsdag 6. februar kl. 14.00-16:00. I serien vil vi samle ulike eksperter og forskere for å diskutere om havbaserte næringer fortsatt kan utgjøre 70% av Norges eksportinntekter også i fremtiden. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Vennligst merk at påmelding er påkrevd og det er kun 60 billetter tilgjengelig. Påmelding skjer via Hoopla.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner med 1000-årige tradisjoner for utnyttelse av havets muligheter.  Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over et havareal som er mer enn fem ganger større enn landarealet. Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene. Norge har også vist et tydelig internasjonalt ansvar og engasjement for å utnytte havet på en bærekraftig måte f.eks. gjennom å ta initiativ til opprettelsen av «High level panel for a sustainable ocean economy».

Vi er en av verdens største produsenter av olje og gass, vi er en avansert skipsfartsnasjon, vi er verdens nest største eksportør av sjømat og vi har utviklet en leverandørindustri til disse næringene som er i verdensklasse. Dette til sammen skaffer oss i dag 70 % av våre eksportinntekter derav ca. 80 % fra utvinning av olje og gass.

Vi er også sterkt engasjert innenfor oppstart av havbaserte næringer som fornybar energi (offshore wind) og lagring av karbon under havbunnen (CCS).  Utvikling av helt nye næringer som f.eks. utvinning av mineraler fra havbunnen, binding av CO2 gjennom økt tareproduksjon langs kysten og utnyttelse av havets genetiske potensial står på vår agenda.

Som et lite land med bare 5 millioner mennesker kan vi spørre om det blir en utfordring i årene fremover å vise overfor resten av verden at vi er de beste til å utnytte de enorme havressursene vi besitter. Vi ser i en strammere geopolitisk situasjon at stadig flere presser på for å ta del i utnyttelsen av disse ressursene. 

Skal vi fortsatt å gjøre oss fortjent til dette, må vi vise at vi fortsatt sitter i førersetet når det gjelder å utnytte havets ressurser på en bærekraftig måte. Hvordan klarer vi i et langsiktig perspektiv å oppnå en ønsket verdiskaping uten å forringe de ressursene vi utnytter?

NTVA vil gjennom seminarserien ‘Havets fremtid: Kan havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter?’ stille spørsmålet om muligheten til å utnytte havressursene er noe vi tar som en selvfølge. Hva vi kan gjøre for å tydeliggjøre vår posisjon i et langsiktig perspektiv?

Program:

14.00 – 14.10     Åpningskommentar v/ Karl Andreas Almås, SINTEF Ocean

14.10 – 14.40     Norsk havøkonomi i en ustabil geopolitisk situasjon – hvordan kan vi gjøre oss fortjent til å høste og utnytte et areal 5 ganger større enn vårt landareal? v/ Leo A. Grünfeldt, Menon

14.40 – 15.00     Hvordan vil klimatiske endringer påvirke ressursgrunnlaget? Effekter av klimaendringer på fiskeriene v/ Maria Fossheim, Forskningssjef Havforskningsinstitutet

15.00 – 15.20     Mer mat fra havet? Eksponert havbruk v/ Hans Bjelland, Forskningssjef SINTEF Ocean, Leder av SFI exposed, NCE Aquatech

15:20 – 16:00    Diskusjon med mulighet for spørsmål

  • Karl Andreas Almås
  • Ulf Sverdrup
  • Maria Fossheim
  • Hans Bjelland

16.00      Avslutning

Påmelding via Hoopla innen 2. februar.

Velkommen til en spennende og innholdsrik ettermiddag.

Neste arrangement i serien er 12. mars 2024.