CAETS diskuterte Blue Bioeconomy

Karl A. Almås, NTVAs visepresident med introduksjonsinnlegg

CAETS er en global sammenslutning av tekniske akademier og ingeniørvitenskapsakademier. Fra mandag 13. til torsdag 16.november hadde CAETS sitt årlige stormøte. Denne gangen fant det sted i Madrid i Spania. Det var flere tema som var oppe på dagsordenen, blant annet innovsjon og overgang til en verden basert på fornybar energi.
På onsdag 15.november var det en sesjon av spesiell interesse for Norge og andre havbaserte nasjoner. Temaet var The Blue Bioeconomy. Fiskeoppdrett og muligheten for å høste av havets ressurser på lavere nivåer i næringskjeden var et sentralt spørsmål.

Karl A Almås (se bildet) som er NTVAs visepresident, tidligere direktør for SINTEF Fiskeri og havbruk og nå spesialrådgiver i SINTEF Ocean, hadde vært initiativtager til sesjonen som han ledet. Han bidro selv med et introduksjonsinnlegg.

I tillegg til Karl A Almås holdt forskningsdirektør Arne Fredheim ved SINTEF Ocean en presentasjon hvor han snakket om teknologiske utfordringer og muligheter i bruken av havrommet.