Stinn brakke i Studentersamfundet!

Over 160 personer i salen

Det var 160 personer tilstede da Studentersamfundet i Trondheim og Norges Tekniske Vitenskapsakademi 2. oktober arrangerte møte i Klubben. En del interesserte måtte avvises i døren på grunn av branntekniske bestemmelser.  Kveldens møtetema var  Fremtidens matproduksjon – laboratoriedyrket kjøtt
I 2013 ble tidenes første laboratoriedyrkede burger spist på en konferanse i London finansiert av Google-penger. Muskelstamceller tatt fra en ku ble av nederlandske forskere dyrket videre i laboratoriet til å bli muskelceller. Resultatet ble en deilig hamburger som kostet småpene $330 000. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten innen dyrket kjøtt fagområdet har økt betydelig de siste årene og man mener slikt kjøtt vil være på markedet til en pris til rundt $10 per burger om noen år. Kan du tenke deg å svi av hundrelappen på en burger dyrket i laboratoriet, ble det spurt i innkallingen til møtet.

I anledning Matuka på Samfundet tok NTVA og Studentersamfundet i Trondheim debatten.
Innledere var:
• Sissel Rønning fra matforskningsinstituttet Nofima som forsker på in vitro cellesystemer
• Per Berg fra Nortura som er direktør FoU og nyskapning
• Helge Brattebø fra NTNU, som er professor i industriell økologi og leder for NTNU Bærekraft

Temaet skapte stort engasjement i salen og etiske og klimapolitiske aspekter stod sentralt i diskusjonen.