Meget spennende foredrag om nano-teknologi

Foredragsholder Maria Strømme, en av verdens ledende nanoforskere

Det var et meget interessant foredrag som professor Maria Strømme holdt for Trondheimsavdelingen av NTVA i  forbindelse med den tradisjonelle juleavslutningen 2.desember. Maria Strømme som i mange år har vært en av verdens ledende nanoforskere snakket om en rekke ulike og spennende bruksområder. Det gjaldt blant annet innenfor helbredende og forebyggende medisin og tannmedisin, innenfor elektronikk, i energiproduksjon, i matvarer og i arbeidet med å erstatte plast til innpakningsformål. På en rekke andre arenaer kan nanoteknologien skape nye materialer for å gjøre helt nye oppgaver.  Nanoteknologien kan bidra til at materialer som finnes i store mengder kan erstatte mange av de sjeldne og kostbare metaller og mineraler, bl a materialer som er viktige i forbindelse med det grønne skiftet.  Det humoristiske mottoet for dagens nano-forskere er; nano er løsningen, hva er problemet?

Det var et publikum på nærmere 80 personer som hørte på Maria Strømme i kantinen til SINTEFs hovedadministrasjon.

Maria Strømme holdt sitt publikum i ånde. Det skyldtes ikke bare at hun hadde et spennende tema å presentere. Hun var også en meget god foredragsholder. Det var ingen tilfeldighet at Maria Strømme mottok den svenske prisen for særdeles god formidling av vitenskap. Det var en pris som Hans Rossling mottok for 2015.