Webinar: Erik Fosse om Stordata, maskinlæring og kunstig intelligens i helsevesenet

Her kan du se opptak fra webinaret ‘Storsdata, maskinlæring og kunstig intelligens i helsevesenet’ som Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norway Health Tech arrangerte sammen med Erik Fosse, kirurg og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi vil gjennom våren utgi webinarserien ‘Bygge landet bedre’. Her skal ulike bidragsytere fra næringsliv og forskning utforske tiltak som kan bidra til å bygge landet bedre og fremheve måter vi sammen kan styrke grunnlaget for en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling etter pandemien.

I årets første webinar har vi fått med oss Erik Fosse, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, for å snakke om stordata i helsevesenet og hva maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre med helsevesenet fremover. Fosse er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Han ble landskjent i 2008–2009 da han sammen med Mads Gilbert tok seg inn i Gaza under konflikten mellom Israel og Hamas, og hjalp til med skade- behandling av ofrene etter bombingen av Gazastripen.

I webinaret får vi blant annet høre om hvordan digitalisering av pasientdata har revolusjonert mulighetene for behandling, oppfølging og forskning. Stordata, kunstig intelligens og maskinlæring kan endre dagens praksis og styre oss mot mer presisjonsmedisin der den enkelte pasient får skreddersydd behandling basert på tilgang til kvalitetsregistere og data fra sensorer og billeddannende utstyr. Juridiske aspekter og sikring av sensitive pasientdata er også viktige tema.