Kommende arrangement

 • Oslo: Møte 3. april 2017

  Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?

  Digital læring - Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanningArne Krokan,...

 • Oslo: Møte 3. april 2017

  mandag, 3 apr 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 21:00

  Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?

  Digital læring - Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanningArne Krokan, professor i sosiologi, NTNU

  I snart tre tiår har LMS vært synonymt med teknologi for læring i høyere utdanning.  Nå er har vi fått mulighet for å bruke en hel rekke nye teknologier som gir oss mulighet for å iscenesette læreprosesser bygd på ulike teorier om læring, og det uten at universitetenes IT-avdelinger trenger å bruke store ressurser for å få det til. Nye samarbeidsformer, sosiale bokmerker, sosiale medier som praksisfellesskap, spill og simuleringer og intelligent adaptiv læring er noen av merkelappene. Utdanningssektoren tar nå i bruk de samme virkemidlene som er brukt av Netflix, Amazon og Spotify, -anbefalingsalgoritmer slik som "collaborative filtering" som gjør at en kan designe læring på helt andre måter enn det som tidligere har vært mulig.

  Program for digitalisering ved NTNUInger Langseth, førstelektor, leder for digitaliseringsprogrammet, NTNU

  Hva gjør NTNU for å bidra til digitaliseringen av utdanningsområdet? Pedagogisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester er i hovedsak tatt i bruk blant ildsjeler i UH-sektoren. Disse ildsjelene har utviklet nye måter å undervise og lære på som legger til rette for økt fleksibilitet og variasjon. For eksempel, studentene aktiviseres i større grad gjennom digital tilstedeværelse, deling og samarbeid, det faglige innholdet blir lettere tilgjengelig gjennom visualisering (jf. Video) og tilbakemeldinger som kommer til rett tid og i økt omfang øker læringsutbyttet. Slike pedagogiske tilnærminger bør derfor forankres bredt i undervisningen.  Utfordringen ligger i å få til en helhetlig satsing på nye teknologier, pedagogikk og endringsledelse, en satsing som tar hensyn til kompleksiteten i undervisning og læring i og på tvers av siloer i sektoren.Møtet er åpent for alle interesserte.
  Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter: E-post: post@ntva.no  eller Telefon 485 06 284Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 31. mars.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen

  Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker v/Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis, UiSHvordan skal byene våre bli i fremtiden? Bærekraftig selvfølgelig! Men hva legger man i det, og hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både fagfolk og politikken?For å forstå denne prosessen bedre undersøker Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) konseptet om bærekraftig byutvikling og se nærmere på noen underliggende hypoteser. I følge henne bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning?Planlegging i Stavanger  v/Anne S Skare, byplansjef, Stavanger kommune
  • utfordringer for planlegging
  • fortetting, 10-minuttersbyen og byomforming
  • eksempler fra flere av byomformingsområdene og sentrum.
  • bokvalitet
  Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Felles seminar NTVA/IVA 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 17:00 - 19:00

  Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi

  NTVA og IVA Väst inviterer til felles seminar

  Tid:       Onsdag 5. april kl. 17:00 – 19:00Sted:     Svenske ambassadørens residens, Inkognitogaten 27, OsloNoen problemstillinger for seminaret
  • Gi et bilde av utfordringene og mulighetene for elsystemet i Norden, med særlig fokus på Norge og Sverige.
  • Fungerer dagens markedsmodell i det framtidige el-markedet i Europa? Kan Norden bli det grønne batteriet for Europa?
  • Hvilke krav stiller omstillingen til et mer vær-avhengig el-system, med stadig økende bidrag fra sol og vind, til resten av el-systemet? Med el-system menes både produksjon, overføring innen og mellom land, og mulig etterspørsels-fleksibilitet hos el-kundene.
  • Hvordan lagre energi i el-systemet?
  Programmet finnes her.Møtet er åpent for alle interesserte.Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding senest mandag 3. april på e-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

  Location


  Svenske ambassadørens residens
  Inkognitogaten 27
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  NTVA Teknologiforum 2017

  onsdag, 26 apr 2017 -

  Tidspunkt: 10:00 - 18:30

  MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 - TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

  Årets Teknologiforum holdes 26. april 2017 i auditorium EL5 på Gløshaugen i TrondheimArrangement er et samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEESNærmere opplysninger og påmelding på www.klimatransport.no

  Location


  Auditorium EL5, Gamle Elektro
  O. S Bragstads Plass
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 23. mai 2017

  tirsdag, 23 mai 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?

  Foredragsholder: Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på VestlandetDagens løsninger for velferd skalerer ikke. Trenger noen hjelp til personlig hygiene, som for eksempel å dusje, så er tilbudet flere steder en dusj annenhver uke. Robotteknologi, som nå blir utviklet, vil kunne gjøre at man kan dusje når man ønsker. Mange av dagens brukere ønsker denne løsningen velkommen. Men det er også etiske utfordringer med å erstatte menneskelig kontakt med teknologi. Vi undersøker også hvordan teknologi kan sikre at eldre personer kan bo trygt i egen bolig lenger. Når er det overvåking og når er det å våke over?Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Stavanger: Møte 5. april 2017

  Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen

  Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker v/Danie...

 • Oslo: Møte 3. april 2017

  mandag, 3 apr 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 21:00

  Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?

  Digital læring - Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanningArne Krokan, professor i sosiologi, NTNU

  I snart tre tiår har LMS vært synonymt med teknologi for læring i høyere utdanning.  Nå er har vi fått mulighet for å bruke en hel rekke nye teknologier som gir oss mulighet for å iscenesette læreprosesser bygd på ulike teorier om læring, og det uten at universitetenes IT-avdelinger trenger å bruke store ressurser for å få det til. Nye samarbeidsformer, sosiale bokmerker, sosiale medier som praksisfellesskap, spill og simuleringer og intelligent adaptiv læring er noen av merkelappene. Utdanningssektoren tar nå i bruk de samme virkemidlene som er brukt av Netflix, Amazon og Spotify, -anbefalingsalgoritmer slik som "collaborative filtering" som gjør at en kan designe læring på helt andre måter enn det som tidligere har vært mulig.

  Program for digitalisering ved NTNUInger Langseth, førstelektor, leder for digitaliseringsprogrammet, NTNU

  Hva gjør NTNU for å bidra til digitaliseringen av utdanningsområdet? Pedagogisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester er i hovedsak tatt i bruk blant ildsjeler i UH-sektoren. Disse ildsjelene har utviklet nye måter å undervise og lære på som legger til rette for økt fleksibilitet og variasjon. For eksempel, studentene aktiviseres i større grad gjennom digital tilstedeværelse, deling og samarbeid, det faglige innholdet blir lettere tilgjengelig gjennom visualisering (jf. Video) og tilbakemeldinger som kommer til rett tid og i økt omfang øker læringsutbyttet. Slike pedagogiske tilnærminger bør derfor forankres bredt i undervisningen.  Utfordringen ligger i å få til en helhetlig satsing på nye teknologier, pedagogikk og endringsledelse, en satsing som tar hensyn til kompleksiteten i undervisning og læring i og på tvers av siloer i sektoren.Møtet er åpent for alle interesserte.
  Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter: E-post: post@ntva.no  eller Telefon 485 06 284Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 31. mars.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen

  Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker v/Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis, UiSHvordan skal byene våre bli i fremtiden? Bærekraftig selvfølgelig! Men hva legger man i det, og hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både fagfolk og politikken?For å forstå denne prosessen bedre undersøker Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) konseptet om bærekraftig byutvikling og se nærmere på noen underliggende hypoteser. I følge henne bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning?Planlegging i Stavanger  v/Anne S Skare, byplansjef, Stavanger kommune
  • utfordringer for planlegging
  • fortetting, 10-minuttersbyen og byomforming
  • eksempler fra flere av byomformingsområdene og sentrum.
  • bokvalitet
  Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Felles seminar NTVA/IVA 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 17:00 - 19:00

  Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi

  NTVA og IVA Väst inviterer til felles seminar

  Tid:       Onsdag 5. april kl. 17:00 – 19:00Sted:     Svenske ambassadørens residens, Inkognitogaten 27, OsloNoen problemstillinger for seminaret
  • Gi et bilde av utfordringene og mulighetene for elsystemet i Norden, med særlig fokus på Norge og Sverige.
  • Fungerer dagens markedsmodell i det framtidige el-markedet i Europa? Kan Norden bli det grønne batteriet for Europa?
  • Hvilke krav stiller omstillingen til et mer vær-avhengig el-system, med stadig økende bidrag fra sol og vind, til resten av el-systemet? Med el-system menes både produksjon, overføring innen og mellom land, og mulig etterspørsels-fleksibilitet hos el-kundene.
  • Hvordan lagre energi i el-systemet?
  Programmet finnes her.Møtet er åpent for alle interesserte.Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding senest mandag 3. april på e-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

  Location


  Svenske ambassadørens residens
  Inkognitogaten 27
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  NTVA Teknologiforum 2017

  onsdag, 26 apr 2017 -

  Tidspunkt: 10:00 - 18:30

  MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 - TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

  Årets Teknologiforum holdes 26. april 2017 i auditorium EL5 på Gløshaugen i TrondheimArrangement er et samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEESNærmere opplysninger og påmelding på www.klimatransport.no

  Location


  Auditorium EL5, Gamle Elektro
  O. S Bragstads Plass
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 23. mai 2017

  tirsdag, 23 mai 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?

  Foredragsholder: Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på VestlandetDagens løsninger for velferd skalerer ikke. Trenger noen hjelp til personlig hygiene, som for eksempel å dusje, så er tilbudet flere steder en dusj annenhver uke. Robotteknologi, som nå blir utviklet, vil kunne gjøre at man kan dusje når man ønsker. Mange av dagens brukere ønsker denne løsningen velkommen. Men det er også etiske utfordringer med å erstatte menneskelig kontakt med teknologi. Vi undersøker også hvordan teknologi kan sikre at eldre personer kan bo trygt i egen bolig lenger. Når er det overvåking og når er det å våke over?Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Felles seminar NTVA/IVA 5. april 2017

  Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi

  NTVA og IVA Väst inviterer til felles seminar

  Tid:       Onsdag...

 • Oslo: Møte 3. april 2017

  mandag, 3 apr 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 21:00

  Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?

  Digital læring - Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanningArne Krokan, professor i sosiologi, NTNU

  I snart tre tiår har LMS vært synonymt med teknologi for læring i høyere utdanning.  Nå er har vi fått mulighet for å bruke en hel rekke nye teknologier som gir oss mulighet for å iscenesette læreprosesser bygd på ulike teorier om læring, og det uten at universitetenes IT-avdelinger trenger å bruke store ressurser for å få det til. Nye samarbeidsformer, sosiale bokmerker, sosiale medier som praksisfellesskap, spill og simuleringer og intelligent adaptiv læring er noen av merkelappene. Utdanningssektoren tar nå i bruk de samme virkemidlene som er brukt av Netflix, Amazon og Spotify, -anbefalingsalgoritmer slik som "collaborative filtering" som gjør at en kan designe læring på helt andre måter enn det som tidligere har vært mulig.

  Program for digitalisering ved NTNUInger Langseth, førstelektor, leder for digitaliseringsprogrammet, NTNU

  Hva gjør NTNU for å bidra til digitaliseringen av utdanningsområdet? Pedagogisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester er i hovedsak tatt i bruk blant ildsjeler i UH-sektoren. Disse ildsjelene har utviklet nye måter å undervise og lære på som legger til rette for økt fleksibilitet og variasjon. For eksempel, studentene aktiviseres i større grad gjennom digital tilstedeværelse, deling og samarbeid, det faglige innholdet blir lettere tilgjengelig gjennom visualisering (jf. Video) og tilbakemeldinger som kommer til rett tid og i økt omfang øker læringsutbyttet. Slike pedagogiske tilnærminger bør derfor forankres bredt i undervisningen.  Utfordringen ligger i å få til en helhetlig satsing på nye teknologier, pedagogikk og endringsledelse, en satsing som tar hensyn til kompleksiteten i undervisning og læring i og på tvers av siloer i sektoren.Møtet er åpent for alle interesserte.
  Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter: E-post: post@ntva.no  eller Telefon 485 06 284Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 31. mars.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen

  Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker v/Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis, UiSHvordan skal byene våre bli i fremtiden? Bærekraftig selvfølgelig! Men hva legger man i det, og hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både fagfolk og politikken?For å forstå denne prosessen bedre undersøker Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) konseptet om bærekraftig byutvikling og se nærmere på noen underliggende hypoteser. I følge henne bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning?Planlegging i Stavanger  v/Anne S Skare, byplansjef, Stavanger kommune
  • utfordringer for planlegging
  • fortetting, 10-minuttersbyen og byomforming
  • eksempler fra flere av byomformingsområdene og sentrum.
  • bokvalitet
  Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Felles seminar NTVA/IVA 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 17:00 - 19:00

  Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi

  NTVA og IVA Väst inviterer til felles seminar

  Tid:       Onsdag 5. april kl. 17:00 – 19:00Sted:     Svenske ambassadørens residens, Inkognitogaten 27, OsloNoen problemstillinger for seminaret
  • Gi et bilde av utfordringene og mulighetene for elsystemet i Norden, med særlig fokus på Norge og Sverige.
  • Fungerer dagens markedsmodell i det framtidige el-markedet i Europa? Kan Norden bli det grønne batteriet for Europa?
  • Hvilke krav stiller omstillingen til et mer vær-avhengig el-system, med stadig økende bidrag fra sol og vind, til resten av el-systemet? Med el-system menes både produksjon, overføring innen og mellom land, og mulig etterspørsels-fleksibilitet hos el-kundene.
  • Hvordan lagre energi i el-systemet?
  Programmet finnes her.Møtet er åpent for alle interesserte.Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding senest mandag 3. april på e-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

  Location


  Svenske ambassadørens residens
  Inkognitogaten 27
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  NTVA Teknologiforum 2017

  onsdag, 26 apr 2017 -

  Tidspunkt: 10:00 - 18:30

  MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 - TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

  Årets Teknologiforum holdes 26. april 2017 i auditorium EL5 på Gløshaugen i TrondheimArrangement er et samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEESNærmere opplysninger og påmelding på www.klimatransport.no

  Location


  Auditorium EL5, Gamle Elektro
  O. S Bragstads Plass
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 23. mai 2017

  tirsdag, 23 mai 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?

  Foredragsholder: Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på VestlandetDagens løsninger for velferd skalerer ikke. Trenger noen hjelp til personlig hygiene, som for eksempel å dusje, så er tilbudet flere steder en dusj annenhver uke. Robotteknologi, som nå blir utviklet, vil kunne gjøre at man kan dusje når man ønsker. Mange av dagens brukere ønsker denne løsningen velkommen. Men det er også etiske utfordringer med å erstatte menneskelig kontakt med teknologi. Vi undersøker også hvordan teknologi kan sikre at eldre personer kan bo trygt i egen bolig lenger. Når er det overvåking og når er det å våke over?Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • NTVA Teknologiforum 2017

  MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 - TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

  Årets Teknologiforum holdes 26. april 2017 i auditorium EL5 på Gløs...

 • Oslo: Møte 3. april 2017

  mandag, 3 apr 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 21:00

  Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?

  Digital læring - Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanningArne Krokan, professor i sosiologi, NTNU

  I snart tre tiår har LMS vært synonymt med teknologi for læring i høyere utdanning.  Nå er har vi fått mulighet for å bruke en hel rekke nye teknologier som gir oss mulighet for å iscenesette læreprosesser bygd på ulike teorier om læring, og det uten at universitetenes IT-avdelinger trenger å bruke store ressurser for å få det til. Nye samarbeidsformer, sosiale bokmerker, sosiale medier som praksisfellesskap, spill og simuleringer og intelligent adaptiv læring er noen av merkelappene. Utdanningssektoren tar nå i bruk de samme virkemidlene som er brukt av Netflix, Amazon og Spotify, -anbefalingsalgoritmer slik som "collaborative filtering" som gjør at en kan designe læring på helt andre måter enn det som tidligere har vært mulig.

  Program for digitalisering ved NTNUInger Langseth, førstelektor, leder for digitaliseringsprogrammet, NTNU

  Hva gjør NTNU for å bidra til digitaliseringen av utdanningsområdet? Pedagogisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester er i hovedsak tatt i bruk blant ildsjeler i UH-sektoren. Disse ildsjelene har utviklet nye måter å undervise og lære på som legger til rette for økt fleksibilitet og variasjon. For eksempel, studentene aktiviseres i større grad gjennom digital tilstedeværelse, deling og samarbeid, det faglige innholdet blir lettere tilgjengelig gjennom visualisering (jf. Video) og tilbakemeldinger som kommer til rett tid og i økt omfang øker læringsutbyttet. Slike pedagogiske tilnærminger bør derfor forankres bredt i undervisningen.  Utfordringen ligger i å få til en helhetlig satsing på nye teknologier, pedagogikk og endringsledelse, en satsing som tar hensyn til kompleksiteten i undervisning og læring i og på tvers av siloer i sektoren.Møtet er åpent for alle interesserte.
  Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post.Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter: E-post: post@ntva.no  eller Telefon 485 06 284Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 31. mars.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen

  Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker v/Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis, UiSHvordan skal byene våre bli i fremtiden? Bærekraftig selvfølgelig! Men hva legger man i det, og hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både fagfolk og politikken?For å forstå denne prosessen bedre undersøker Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) konseptet om bærekraftig byutvikling og se nærmere på noen underliggende hypoteser. I følge henne bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning?Planlegging i Stavanger  v/Anne S Skare, byplansjef, Stavanger kommune
  • utfordringer for planlegging
  • fortetting, 10-minuttersbyen og byomforming
  • eksempler fra flere av byomformingsområdene og sentrum.
  • bokvalitet
  Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med TeknaInformasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63Møtet er åpent for alle interesserte.Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Felles seminar NTVA/IVA 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 17:00 - 19:00

  Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi

  NTVA og IVA Väst inviterer til felles seminar

  Tid:       Onsdag 5. april kl. 17:00 – 19:00Sted:     Svenske ambassadørens residens, Inkognitogaten 27, OsloNoen problemstillinger for seminaret
  • Gi et bilde av utfordringene og mulighetene for elsystemet i Norden, med særlig fokus på Norge og Sverige.
  • Fungerer dagens markedsmodell i det framtidige el-markedet i Europa? Kan Norden bli det grønne batteriet for Europa?
  • Hvilke krav stiller omstillingen til et mer vær-avhengig el-system, med stadig økende bidrag fra sol og vind, til resten av el-systemet? Med el-system menes både produksjon, overføring innen og mellom land, og mulig etterspørsels-fleksibilitet hos el-kundene.
  • Hvordan lagre energi i el-systemet?
  Programmet finnes her.Møtet er åpent for alle interesserte.Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding senest mandag 3. april på e-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

  Location


  Svenske ambassadørens residens
  Inkognitogaten 27
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  NTVA Teknologiforum 2017

  onsdag, 26 apr 2017 -

  Tidspunkt: 10:00 - 18:30

  MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 - TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

  Årets Teknologiforum holdes 26. april 2017 i auditorium EL5 på Gløshaugen i TrondheimArrangement er et samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEESNærmere opplysninger og påmelding på www.klimatransport.no

  Location


  Auditorium EL5, Gamle Elektro
  O. S Bragstads Plass
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 23. mai 2017

  tirsdag, 23 mai 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?

  Foredragsholder: Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på VestlandetDagens løsninger for velferd skalerer ikke. Trenger noen hjelp til personlig hygiene, som for eksempel å dusje, så er tilbudet flere steder en dusj annenhver uke. Robotteknologi, som nå blir utviklet, vil kunne gjøre at man kan dusje når man ønsker. Mange av dagens brukere ønsker denne løsningen velkommen. Men det er også etiske utfordringer med å erstatte menneskelig kontakt med teknologi. Vi undersøker også hvordan teknologi kan sikre at eldre personer kan bo trygt i egen bolig lenger. Når er det overvåking og når er det å våke over?Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

 • Bergen: Møte 23. mai 2017

  Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?

  Foredragsholder: Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på Vestlan...

 • Oslo: Møte 3. april 2017

  mandag, 3 apr 2017 -

  Tidspunkt: 18:00 - 21:00

  Kan IKT skape en ny giv for høyere utdanning?

  Digital læring - Hvilke nye muligheter gir dette for høyere utdanning Arne Krokan, professor i sosiologi, NTNU

  I snart tre tiår har LMS vært synonymt med teknologi for læring i høyere utdanning.  Nå er har vi fått mulighet for å bruke en hel rekke nye teknologier som gir oss mulighet for å iscenesette læreprosesser bygd på ulike teorier om læring, og det uten at universitetenes IT-avdelinger trenger å bruke store ressurser for å få det til. Nye samarbeidsformer, sosiale bokmerker, sosiale medier som praksisfellesskap, spill og simuleringer og intelligent adaptiv læring er noen av merkelappene. Utdanningssektoren tar nå i bruk de samme virkemidlene som er brukt av Netflix, Amazon og Spotify, -anbefalingsalgoritmer slik som "collaborative filtering" som gjør at en kan designe læring på helt andre måter enn det som tidligere har vært mulig.

  Program for digitalisering ved NTNU Inger Langseth, førstelektor, leder for digitaliseringsprogrammet, NTNU

  Hva gjør NTNU for å bidra til digitaliseringen av utdanningsområdet? Pedagogisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester er i hovedsak tatt i bruk blant ildsjeler i UH-sektoren. Disse ildsjelene har utviklet nye måter å undervise og lære på som legger til rette for økt fleksibilitet og variasjon. For eksempel, studentene aktiviseres i større grad gjennom digital tilstedeværelse, deling og samarbeid, det faglige innholdet blir lettere tilgjengelig gjennom visualisering (jf. Video) og tilbakemeldinger som kommer til rett tid og i økt omfang øker læringsutbyttet. Slike pedagogiske tilnærminger bør derfor forankres bredt i undervisningen.  Utfordringen ligger i å få til en helhetlig satsing på nye teknologier, pedagogikk og endringsledelse, en satsing som tar hensyn til kompleksiteten i undervisning og læring i og på tvers av siloer i sektoren. Møtet er åpent for alle interesserte.
  Påmelding er bare nødvendig for dem som vil delta på middag i Videnskaps-Akademiets lokaler etter møtet. Prisen er kr 400,- per kuvert. Påmeldte til middagen får tilsendt faktura via e-post. Det er mulig å melde seg på til middagen på følgende måter: E-post: post@ntva.no  eller Telefon 485 06 284 Påmelding til middagen må være mottatt senest kl 1500 fredag 31. mars.
  Thumbnail Image

  Location


  Det Norske Videnskaps-Akademi
  Drammensveien 78
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Stavanger: Møte 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 21:00

  Fremtidens by – med et sideblikk på Stavanger-regionen

  Fremtidens by – miljø, teknologi og mennesker v/Daniela Müller-Eie, førsteamanuensis, UiS Hvordan skal byene våre bli i fremtiden? Bærekraftig selvfølgelig! Men hva legger man i det, og hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både fagfolk og politikken? For å forstå denne prosessen bedre undersøker Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) konseptet om bærekraftig byutvikling og se nærmere på noen underliggende hypoteser. I følge henne bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning? Planlegging i Stavanger  v/Anne S Skare, byplansjef, Stavanger kommune
  • utfordringer for planlegging
  • fortetting, 10-minuttersbyen og byomforming
  • eksempler fra flere av byomformingsområdene og sentrum.
  • bokvalitet
  Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63 Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er ikke nødvendig.
  Thumbnail Image

  Location


  Arkeologisk Museum
  Peter Klows gate 30
  Stavanger,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Felles seminar NTVA/IVA 5. april 2017

  onsdag, 5 apr 2017 -

  Tidspunkt: 17:00 - 19:00

  Framtidens elforsyning – Norden som leder innen fornybar energi

  NTVA og IVA Väst inviterer til felles seminar

  Tid:       Onsdag 5. april kl. 17:00 – 19:00 Sted:     Svenske ambassadørens residens, Inkognitogaten 27, Oslo Noen problemstillinger for seminaret
  • Gi et bilde av utfordringene og mulighetene for elsystemet i Norden, med særlig fokus på Norge og Sverige.
  • Fungerer dagens markedsmodell i det framtidige el-markedet i Europa? Kan Norden bli det grønne batteriet for Europa?
  • Hvilke krav stiller omstillingen til et mer vær-avhengig el-system, med stadig økende bidrag fra sol og vind, til resten av el-systemet? Med el-system menes både produksjon, overføring innen og mellom land, og mulig etterspørsels-fleksibilitet hos el-kundene.
  • Hvordan lagre energi i el-systemet?
  Programmet finnes her. Møtet er åpent for alle interesserte. Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding senest mandag 3. april på e-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

  Location


  Svenske ambassadørens residens
  Inkognitogaten 27
  Oslo,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  NTVA Teknologiforum 2017

  onsdag, 26 apr 2017 -

  Tidspunkt: 10:00 - 18:30

  MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 - TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

  Årets Teknologiforum holdes 26. april 2017 i auditorium EL5 på Gløshaugen i Trondheim Arrangement er et samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEES Nærmere opplysninger og påmelding på www.klimatransport.no

  Location


  Auditorium EL5, Gamle Elektro
  O. S Bragstads Plass
  Trondheim,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

  Bergen: Møte 23. mai 2017

  tirsdag, 23 mai 2017 -

  Tidspunkt: 19:00 - 22:00

  Velferdsteknologi: Varme hender og kald teknologi, eller frigjørende teknologi?

  Foredragsholder: Knut Øvsthus, professor, Høgskulen på Vestlandet Dagens løsninger for velferd skalerer ikke. Trenger noen hjelp til personlig hygiene, som for eksempel å dusje, så er tilbudet flere steder en dusj annenhver uke. Robotteknologi, som nå blir utviklet, vil kunne gjøre at man kan dusje når man ønsker. Mange av dagens brukere ønsker denne løsningen velkommen. Men det er også etiske utfordringer med å erstatte menneskelig kontakt med teknologi. Vi undersøker også hvordan teknologi kan sikre at eldre personer kan bo trygt i egen bolig lenger. Når er det overvåking og når er det å våke over? Møtene i Bergen blir arrangert i samarbeid med Tekna.
  Thumbnail Image

  Location


  Nansensenteret på Marineholmen
  Thormølens gate 47
  Bergen,

  Påmeldingsavgift:


  NOK 0.00 Påmelding

Senere møter. Møteprogrammet blir laget for et semester ad gangen. Programmet for høstsemesteret blir fastlagt før sommerferien. Programmet for vårsemesteret blir fastlagt før jul. Send en epost til post@ntva.no om du ønsker å få tilsendt programmet for kommende semester.

Nyheter

Hva kan den nye velferdsteknologien komme til å bety for samfunnet og enkeltmenneskene?

På møtet  tirsdag 21. mars på Lerchendal gård var velferdsteknologi temaet. Randi Eidsmo Reinertsen som er forskningssjef i SINTEF Teknologi og samfunn innledet om digitalisering i helse- og omsorgstjenestene. Hun så spesielt på implementering av velferdsteknologi og e-helse. Artur Serrano som er professor i velferdsteknologi  ved det medisinske fakultet ved NTNU, presenterte utvalgte eksempler på velferdsteknologi  og hvordan sykehusene tar i [...]

Minst 40 %s utslippskutt til 2030 – Transportnæringens største utfordring

26.april arrangerer NTVA Teknologiforum 2017. Temaet er transport og klima. Bakgrunnen er fremleggelsen av den nye nasjonale transportplanen og Norges avtalte utslippskutt på minimum 40 % innenfor de sektorer som ikke er pålagt å kjøpe utslippskvoter. Det blir et stort og bredt arrangement med dyktige innledere både fra politikk og forskning.  Arrangementet finner sted på NTNUs Campus Gløshaugen i EL5 [...]

Robotiseringen vil ikke rasere arbeidsmarkedet

8.mars var det et meget interessant møte i NTVAs Oslo-avdeling. Temaet var Robotisering for re-industrialisering. Det var Lars Tore Gellein som er forskningssjef hos SINTEF og Esten Ingar Grøtli som forsker ved SINTEF som var innledere. De ga en meget spennende beskrivelse av hvilke tekniske muligheter som ligger i en mer aktiv bruk av roboter og automatisering. De påpekte at [...]

Forutsetninger for forskningsbasert politikk

28. mars inviterer Det Norske-Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi til symposium i DNVAs hus i Drammensveien 78 i Oslo. Dette er nå en mangeårig tradisjon. Forrige arrangement var i 2015 og hadde temaet samfunnsmessig sikkerhet. Akademiene ønsker i sitt fellessymposium å belyse forutsetningene for at forskning skal gi grunnlaget for en rasjonell og fremtidsrettet politikk i sentrale forvaltningsorganer. Det er [...]

image_print