Samarbeid og kunnskapsdeling mellom forskning og næringsliv, er en sentral del av NTVAs formålsparagraf. I NTVAs Industrielt Råd danner om lag 45 medlemsvirksomheter et unikt nettverk av utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsbedrifter. Industrielt Råd sikrer at NTVAs virksomhet er godt forankret i næringsliv og forskning. Medlemsvirksomhetene i Industrielt Råd bidrar også med et viktig bidrag til finansiering av NTVAs virksomhet.

Medlemsbedrifter