Spennende innovasjonskonferanse på Universitet i Oslo

10.januar kunne Det matematiske naturvitenskapelige fakultet ved UiO invitere til en spennende innovasjonskonferanse i sin storstue Sofus Lies auditorium hvor det er plass til fem hundre mennesker. Salen var nesten fullsatt med mennesker fra en rekke ulike steder da visedekan Kristin Vinje kunne åpne en meget interessant konferanse under tittelen «Fra data til innsikt».
Utgangspunktet var at ny teknologi gir oss tilgang til en masse data og nye datamaskiner åpner for et omfattende analysearbeid, men kommer det nyttige resultater fra dataeksplosjonen?
Morten Dæhlen som er dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innledet med en rask reise gjennom digitaliseringens historie.
Kunnskapsminister Iselin Nybø innledet med å sette konferansen inn i et kunnskapspolitisk perspektiv.
Professor Arne Waaler ved UiO fortalte om digitaliseringsarbeidet i norsk olje- og gassindustri.
Ingrid Glad som også er professor ved UiO hadde som tema at mellom data og innsikt bor metodene.
Førsteamanuensis Marianne Fyhn ved UiO snakket om tverrfaglig forskning for å forstå hjernesykdom.
Det siste innlegget – som referenten fikk med seg – var utenlandssjef i Berit Svensen i VIPPS som snakket om de store mulighetene for internasjonal ekspansjon med basis i løsninger i norsk finansindustri.
Bandet improvED bestående av elever fra Edvard Munch VGS fremførte vakker og nyskapende jazz.
Arrangementet ble kyndig og godt ledet av Kristin Vinje.