Webinar: «Hvordan kan vi bruke matematikken til å lære noe av skoleåpningen?»

Se opptak fra NTVAs webinar med professor Martin Rypdal ved UiT som sammen med en forskningsgruppe har han brukt individ-basert modellering for å si noe om smittespredning og effekten av skoleåpning og andre tiltak myndighetene har iverksatt under koronakrisen.

– Vi modellerer smitte for hvert enkelt menneske i stedet for en gruppe. Det er en god modell for å studere tiltak, for man kan se på nettverk og hvordan mennesker er koblet sammen. Skal man studere et tiltak som å stenge og åpne skoler, kan man ikke se på store grupper mennesker, sier Rypdal.

Lenke til Teknisk Ukeblads omtale av webinaret