Illustrasjonsbilde

Det stilles økende krav til dokumentert funksjonalitet og levetid før ny teknologi kan tas i bruk, MIL (Mecatronic Innovation Lab) legger til rette for testing og teknologikvalifisering av komponenter og moduler. Bakgrunnen er at det er dokumentert et stort behov for levetidstester og tester under klimapåvirkning, blant annet sterk kulde, av komponenter og moduler som inngår i de automatiserte systemene. (Mekatronikk er den norske fagtermen.) Enkelt sagt er mekatronikk en intergrering av mekanikk og ulike typer av elektronisk styring.
Formålet for MIL er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette skal redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og styrke de norske bedriftenes konkurranseevne.

Selskapet, Mechatronics Innovation Lab AS, eies av Universitetet i Agder og består av liten organisasjon som står for den daglige driften. Forskere, ingeniører og annet teknisk personell leies inn til konkrete oppdrag fra akademia eller industrien. Kunder har også mulighet for å leie utstyr og plass i laben og bruke eget personell til å utføre testing.

Mechatronics Innovation Lab AS er plassert ved siden av UiA, Norges eneste universitet som tilbyr utdannelser fra bachelor grad til Ph.D utdanning. Dette er med på å overkomme noen av de definerte innovasjonsbarrierene, som avstand mellom forskningsmiljø og industri, samt tilgjengelig testfasiliteter.

NTVAs programkomite i Agder hadde 12.april et møte om mekatronikk og MIL.
Møtet fant sted på MILs anlegg i Grimstad. Innleder var Bernt Inge Øhrn som er daglig leder for virksomheten.