Opptak av workshop nr. 4 i serien ‘Energikrisen i Europa’ med blant annet innlegg fra NMBU, SSB, Hydro og NHH.