Petter Nekså og Petter E. Røkke

Den beste og billigste kilowattimen er den du ikke benytter. Du slipper å produsere den, og den medfører ingen utslipp eller andre miljøkonsekvenser. Redusert spesifikt energiforbruk er viktig for verdiskapingen og lønnsomheten i industrien og samfunnet.