NTVA møte, 26. februar 2019, Trondheim
Fremtidig mobilitet, økt verdiskaping,  Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver, leder SINTEFs konsernsatsing på mobilitet