Nytt opptak: webinar om Kvikkleire og kvikkleire-skred

Her kan du se et nytt opptak av webinaret «Kvikkleire og kvikkleire-skred» som ble arrangert i samarbeid med NTNU 8. mars 2021. Foredrag ved Steinar Nordal, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Møteleder er Toril Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping NTNU

Det tragiske skredet på Gjerdrum har rystet Norge. Vi vet at ulykker kan ramme oss og vi velger til og med å akseptere en viss risiko når vi tar en topp-tur på ski eller setter oss i en bil. Men vi forventer, og skal ha lov til å forvente, at huset vårt er trygt. Det gjelder også i områder med kvikkleire. En undersøkelsesgruppe har blitt satt ned for å se på hva som var årsaken til Gjerdrum-skredet og på hva vi kan lære av det. Dagens foredragsholder sitter i dette utvalget.

Etter skredet i Rissa i 1978 ble det besluttet å kartlegge områder med kvikkleire i Norge. Siden da har lover, forskrifter og veiledninger stadig blitt videreutviklet for å sikre mot skred. Dette foredraget fokuserer på hva kvikkleire er, på leiras egenskaper og hvordan en kan regne matematisk på skrånings-stabilitet. Foredraget handler ikke om Gjerdrum skredet, men tar for seg en rekke eksempler på tidligere skred og skredårsaker. Vi får høre om ingeniørmessige tiltak, pågående forskning og betraktninger.