Er du vår nye generalsekretær?

Bli en nøkkelspiller i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

Arbeidsgiver: Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) 

Stillingstittel: Generalsekretær 

Ansettelsesform: 50-100 % etter avtale 

Frist: 15.01.2024

Arbeidssted: Trondheim, med mulighet for delvis fjernarbeid 

Lønn og andre goder: I henhold til avtale. Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi er en uavhengig, ideell organisasjon som har et bredt mandat med fokus på å formidle kunnskap om teknologi og hvordan teknologi endrer samfunnet, til en bredere offentlighet. NTVA ledes av et styre bestående av en valgt president og valgte styremedlemmer. Presidenten representerer NTVA utad og har fullmakt til å fatte beslutninger i saker der organisasjonens prinsipielle syn er klarlagt. Styret leder organisasjonen mellom årsmøtene og har myndighet som utøves gjennom vedtak i lovlig innkalte møter.

Som generalsekretær i NTVA vil du spille en avgjørende rolle i organisasjonens utvikling. Dette skal skje i en tid preget av det grønne skiftet, digital transformasjon og kunstig intelligens, samtidig som NTVA skal profesjonaliseres og sikres økt innflytelse. Ditt ansvarsområde omfatter ledelse av akademiets sekretariat og administrativ støtte til presidenten, styret og de regionale programkomiteene. I denne stillingen vil du også videreutvikle administrasjonen for å sikre at NTVA oppnår sine mål gjennom effektiv bruk av både personal- og økonomiske ressurser. En viktig del av din rolle vil være å etablere robuste samarbeidsstrukturer, bygge sterke interne og eksterne relasjoner, fasilitere fagpolitiske diskusjoner og styrke NTVAs stemme i samfunnsdebatten. Videre vil du bidra til å forsterke organisasjonens synlighet og vekst. Som generalsekretær vil du rapportere direkte til akademiets president og være en nøkkelperson i å forme NTVAs fremtid.

Hovedansvar

 • Forberede styremøter og årsmøter i samarbeid med presidenten, inkludert utforming av sakskart, sakspapirer og referater.
 • Operativ lederstøtte til president, styre og arbeidsgrupper, inkludert organisering og fasilitering av interne og eksterne prosesser og regelmessig rapportering om drift, økonomi og oppfølging av styrevedtak.
 • Administrativ støtte til arbeidet i de regionale programkomiteene.
 • Iverksette og videreutvikle NTVAs strategi og satsinger i samarbeid med styret.
 • Bygge og vedlikeholde relasjoner med nøkkelaktører i næringsliv, offentlig sektor og akademia.
 • Holde seg orientert om sentrale teknologiske og samfunnsmessige trender av relevans for NTVA, og ved behov foreslå styresaker knyttet til slike tema
 • Ved behov, kunne representere NTVA i nasjonale og internasjonale fora.

Hvem er du?

 • Har høyere utdanning, og solid faglig bakgrunn eller administrativ erfaring innen teknologi eller naturvitenskap.
 • Har relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsorganisasjon.
 • Har god økonomisk/administrativ kompetanse, erfaring fra organisasjons- eller samfunnspolitisk arbeid, og stort nettverk.
 • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk, og er faglig oppdatert på digitale kommunikasjons- og samarbeidsmuligheter.

Verdsatte personlige egenskaper:

 • Evne til å skape gode relasjoner og oppnå resultater gjennom å bygge og arbeide i nettverk.
 • God strategisk forståelse og evne til å operasjonalisere gitte faglige og politiske strategier.
 • Gode sosiale ferdigheter og kommunikasjonsevner, samt evne til å lede og motivere et lite sekretariat og tilknyttede frivillige ressurser på en god og inkluderende måte.
 • God gjennomføringsevne og fokus på kvalitet både i prosess og resultat.
 • Endrings- og tilpasningsdyktighet, og evne og vilje til å møte nye utfordringer.

Vi verdsetter mangfold og oppmuntrer kandidater med ulik bakgrunn og erfaring til å søke.

Søknadsfrist 15. januar 2024.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt påtroppende president i NTVA, Geir Egil Dahle Øien, på geir.oien@ntnu.no eller 93455408.

Søknad sendes til rådgiver Lisa Marie Husby: lisa.m.husby@ntva.no.