Webinar: Klimakrisen, bærekraftig næringsutvikling og Norges respons

Her kan du se opptak fra webinaret ‘Klimakrisen, bærekraftig næringsutvikling og Norges respons’. Foredrag ved Arne Marthinsen, prosjektkoordinator Lista Renewable Energy Park og Hans Kåre Flø, spesialistrådgiver Tekna samfunnspolitikk

Alvoret i klimakrisen siger stadig sterkere inn over både næringsliv og politikere. Krisen handler om at vi må så stanse vår negative innvirkning på klima og miljø for sikre livsbetingelsene for fremtidige generasjoner. Men en viktig del av responsen er, og må nødvendigvis være, teknologisk og industriell. Norsk industri fokuserer i økende grad på grønn etterspørsel som et økende marked som kan supplere et petroleumsmarked i langsiktig nedgang.

I første del av webinaret får vi høre om klimakrisen som industrielt marked og Norges respons fra spesialistrådgiver i Tekna, Hans Kåre Flø. Vi får deretter et konkret eksempel på denne dreiningen fra Arne Marthinsen, prosjektkoordinator Lista Renewable Energy Park. Han vil snakke om hvordan de har brukt nedleggelsen av Lista flyplass til å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling for bedrifter med behov for store arealer og mye energi. Gjennom etablering av nærmere 2000 dekar næringsareal, sammen med betydelige mengder fornybar energi, legger Lista Renewable Energy Park til rette for ny kraftforedlende industri i regionen. En industri som kan bidra til hundrevis av nye arbeidsplasser, stor verdiskaping og reduserte globale klimagassutslipp.