Bli med oss i Norges Tekniske Vitenskapsakademi gjennom februar for inspirerende arrangementer om vår felles fremtid!

Februar i Norges Tekniske Vitenskapsakademi byr på mer enn bare vinterkulde; det bringer spennende diskusjoner og opplysende perspektiver på noen av de mest brennende spørsmålene om vår tids utfordringer. Vi inviterer deg til en serie med engasjerende arrangementer i Bergen, Stavanger, Grimstad, og Oslo. Arrangementene er åpne for alle som er interesserte, og helt gratis. Du kan lese mer om hvert arrangement og hvordan du melder deg på her:

  • Bergen – 13. februar kl. 16:30-18:00

Hva koster det grønne skiftet – er det for dyrt?

Hvorfor går det grønne skiftet så langsomt? Og er det realistisk at noen av energiformene vind, sol, og kjernekraft kan klare å fortrenge fossil energi en gang i fremtiden? NTVA, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen tar debatten!

  • Grimstad – 13. februar kl. 18:00-20:00

Morrow Batteries – Industrieventyret i Grimstad / Arendal

Morrow Batteries har bygd opp landets største kompetansemiljø for batteriforskning med 80 forskere, ingeniører og teknikere. Vi får besøk av co-founder og Chief Science Officer Jon Fold von Bülow for å høre siste nytt.

  • Oslo – 20. februar kl. 18:00-20:00

Flom og skredforebygging – Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur?


Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur? NTVA inviterer til seminar og debatt om flom og skredforebygging. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen!

  • Stavanger 21. februar 19:00-20:30

Hvem har skylden for at Norge ikke oppfyller klimaavtalen i 2030

NTVA, i samarbeid med Tekna Stavanger og Stavanger Venstre, inviterer til seminar om det grønne skiftet og foredrag med tidligere statsråd Iselin Nybø, spesialrådgiver Eivind Egeland Olsen, Nysnø, og professor Ragnar Tveterås, UiS.

Velkommen!