Opptak av NTVA-møter i 2023

Her finner dere Youtube-opptak av noen av årets møter:

https://www.youtube.com/channel/UC4c0EU5pSeZR6wqwqTDo5AQ

Merk at denne lenken fører til en annen utgave av NTVAs Youtubekanal enn tidligere. Vi håper å kunne få til å slå disse to kanalene sammen.