NTVAs samarbeid med næringsliv og akademia blir hovedtema på årsmøtet i Industrielt råd

Camilla Koebe, kommunikasjonssjef og ansvarlig for næringslivsrådet.

NTVA har i mange år hatt et Industrielt råd som har representert en viktig kontakt mot næringsliv og akademia. Det har i lengre tid vært et ønske om å utvikle og utdype dette samarbeidet for det er grunn til å tro at akademiets ambisjon om å være en av de mest sentrale arenaene for diskusjon av teknologi- og teknologiutvikling skjer best i nær kontakt med næringslivsrepresentanter, forskningsinstitutter og sentrale akademiske institusjoner.

Det svenske ingeniørvetenskapsakademien (IVA) har vært meget suksessrik i sitt arbeid i regi av Næringslivsrådet hvor det i dag er 250 medlemsvirksomheter. Camilla Koebe som er kommunikasjonssjef og ansvarlig for næringslivsrådet  vil fortelle nærmere om deres samarbeid på årsmøtet i Industrielt råd som finner sted 23.mars i Oslo.

Det er invitert en rekke fremtidende personer for næringsliv og akademi til å holde innlegg på årsmøtet og mange av dem har allerede bekreftet at de deltar. Invitasjonen er sendt til medlemmene i Industrielt råd.

Andre interesserte kan se programmet her.