NTVA arrangerer et stort og høyaktuelt Teknologiforum i Oslo 12. november

Teknologiforum presentasjonsbilde

Teknologiforum 2018
Grip mulighetsrommet: Bli en del av det nye smarte næringslivet

Digitalisering og automatisering muliggjør både omstilling til et bærekraftig samfunn og nye, mer effektive måter å drive produksjon og tilby tjenester på. Hva gjør vi i Norge og hvordan ser fremtiden ut?
12. november inviterer Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) til Teknologiforum 2018 for å gi deg det det store bildet, peke på verktøyene for å komme seg videre og ta de viktige diskusjonene.
«For at suksesshistorien vi har levd i de siste 50-60 år skal kunne fortsette må alle virksomheter – fra de største konsernene, via de 10-tusener av SMB-er og til offentlig sektor – posisjonere seg aktivt i den nye digitale verden. Dette er krevende og forutsetter betydelig innsats fra styrer, ledere og ansatte i de enkelte virksomheter, så vel som fra norske myndigheters side.»
Walter Qvam
Styreleder Digital Norway

Er Norge en digitaliseringssinke?
Vi hører stadig at Norge er en digitaliseringssinke og at næringslivet mangler kunnskap om hvordan man skal gå i gang med digitaliseringen. Styre, ledelse og ansatte i både private og offentlige virksomheter mangler kompetanse om hvordan digitaliseringen og automatiseringen kommer til å endre vår arbeidshverdag fremover.

Ansvarlig og human digitalisering
Midt opp i det hele pågår også en etisk diskusjon, mye aktualisert av skandaler rundt Facebook og tech-gründere som forlater Silicon Valley når de oppdager baksiden av teknologiene de har skapt. Teknologien har til tider fått være viktigere enn menneskene som skal bruke den og leve med den.

Møt ekspertene
Til Teknologiforum har vi invitert ledende eksperter innen digitalisering, 5G, kunstig intelligens, autonome systemer for å gi oss svar på viktige spørsmål som:
• Hvordan kommer man som enkeltbedrift videre med digitalisering og automatisering?
• Og ikke minst: Hvordan sørger vi for at utviklingen blir trygg for menneskene som skal leve med den?

På Teknologiforum møter du Christian Nørgaard Madsen (Multiconsult), Claire Taylor (Institutt for energiteknikk), Patrick Waldemar (Telenor), Walter Qvam (Digital Norway), Torbjörn Holmström (Volvo), Morten Dalsmo (Sintef), Hilde Lowett (Teknologirådet), Olav Madland (Applied Autonomy) med flere.
Hvem er Teknologiforum for: Teknologiforum er et gratis tilbud for medlemmene i NTVAs Industrielle råd og inviterte deltakere fra akademia og samfunnsinstitusjoner. Ikke-medlemmer kan melde seg på til 1000 kr inkl. mva. Prisen inkluderer lunsj, seminar og tapasbuffet.

Når: Mandag 12. november 13.00-17.00 (program), lunsj fra 12.00, tapasbuffet fra 17.00.
Hvor: Festsalen, Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Påmelding: 
Send din påmelding med navn og arbeidssted til post@ntva.no, og meld fra om du ønsker lunsj og/eller tapasbuffet etter arrangementet.

PROGRAM
12.00-13:00 Registrering, lunsj og mingling

13:00 Velkommen
ved NTVAs president Torbjørn Digernes og dagens moderator, Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult
13:15-14:25 Det store bildet – status for digitalisering, kunstig intelligens og autonome systemer i Norge

 • Parisavtalen og FNs bærekraftsmål som driver for omstilling og teknologiutvikling
  Torbjörn Holmström, Volvo/ Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien
 • 5G – Den digitale motorveien mot integrering av «alt»?
  Patrick Waldemar, Telenor
 • Are we ready for our autonomous future?
  Claire Taylor, Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Samtale mellom Torbjörn Holmström, Patrick Waldemar og Claire Taylor
 • Samtale rundt bordene

14:25-14.55 Pause med lett servering

14:55-15:25 Kunstig intelligens – en ny kraft i næringslivet

 • Kunstig intelligens (AI) – status Norge
  Hilde Lovett, Teknologirådet
 • Norsk storsatsing på kunstig intelligens – hva kan næringslivet forvente?
  Ole Jakob Mengshoel, Norwegian Open AI Lab NTNU

15:25-16:00 Autonome systemer – mer enn mobilitet
Moderator: Olav Madland, Applied Autonomy

 • Baseforsvarseksperiment med autonome enheter – Forsking og industrisamarbeid
  Marius Thoresen, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Autonome systemer: Funksjoner for samfunnet og næringsutviklingen
  Ingar Vaskin, Kongsberg kommune og Kongsbergregionen
 • Byutvikling og autonome løsninger – hvordan ser fremtiden ut?
  Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen

16:00 – 16.45 Hvordan bli med på digitaliseringstoget

 • Digitalisering – nå eller aldri
  Walter Qvam, Digital Norway
 • Digital 21 – en ny vei for Norge
  Morten Dalsmo, SINTEF
 • Samtale mellom Walter Qvam, Morten Dalsmo og Olav Madland
  Samtale rundt bordene – Digitalisering og automatisering

16:45 – 17:00 Hva nå? Innspill fra arbeidsmarkedets parter og virkemiddelapparat
Samtale ledet av Christian Nørgaard Madsen med blant annet:
• Are Tomasgard, LO
• Rune Foshaug, NHO
• Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet
• Eva Camerer, Innovasjon Norge

17.00 Takk for i dag! Tapas og mingling