Klimamatiske og miljømessige endringer i de nordlige havområdene

Diagram over ulike befolkningsscenarioer i fremtiden

Torsdag 10. november arrangerte NTVA – i nært samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) og BFE-fakultetet samme sted – et seminar i lokalene til den tidligere fiskerihøyskolen. Det var et ettermiddagsseminar som gikk fra kl 1500-1900.

Første innleder var Edel Elvevoll som er dekan ved BFE. Hun snakket om den marinene matproduksjonen sett i lys av energibruk, befolkningsvekst og økt behov for mat.

Hans Christian Eilertsen som er professor ved UiT fortalte om sjøklima-variasjoner i de nordlige områdene frem til 2016.

Jørgen Schau Christiansen som også er professor ved UiT redegjorde for arktisk fisk og fiskerier i lys av klimaendringene.

Gunnar Sander stipendiat ved UiT tok opp temaet arktisk skipsfart og spurte om øst-vest-seilinger i Polhavet var en opphauset århundregammel drøm.

Jannike Falk-Anderson snakket om plast og forsøpling av det marine miljøet og hvilke konsekvenser dette kan har for de marine næringene.

Bjørn Hersoug – professor ved UiT – drøftet om klimaendringer ville skape behov for nye forvaltningsregimer og nytt politisk håndtverk i nord.

Professor Trond Ø. Jørgensen var møteleder.