Kan oljeteknologien og kardiologien lære av hverandre?

Tidligere sjefslege Leik Woie ved Stavanger universitetssykehus (SUS) holdt et interessant foredrag i et fellesmøte for NTVA og Tekna i Arkeologisk museum i Stavanger 21.september.

Som erfaren hjertelege hadde han gjort den erfaringen at kardiologien og oljevirksomheten har flere parallelle problemstillinger. Han så at det samarbeid mellom disse to fagene gjensidig kunne bli meget fruktbart.

Det var et godt besøkt møte og et interessert publikum.

Tidligere sjeflege ved Stavanger Universitetssykehus, Leik Woie som foredragsholder