Webinar: Fremtidens sykehusbygg – hva kan vi lære av pandemien?

Se opptak av NTVAs webinar om hvordan Sykehusbygg HF arbeider for å samle og ta i bruk kunnskap og erfaringer fra pandemien i arbeidet med å planlegge fremtidens sykehusbygg i Norge.

Marte Lauvsnes som leder rådgivningsavdelingen i Sykehusbygg HF forteller om status og videre planer for kunnskapsutvikling i Norge og internasjonalt.

Webinaret ble arrangert 28. mai i NTVAs webinarserie «Teknologien møter pandemien. Møtet ble ledet av Professor og prorektor ved NTNU Toril Nagelhus Hernes

Lenke til video på Youtube