Formidler norsk kunnskap til EUs politikkråd

NTVA har sammen med øvrige norske akademier med aktiv rolle i EUs prosess for vitenskapsbasert politikkrådgivning. NTVA har formidlet norske representanter inn i kunnskapsprosessene for karbonfangst, mat fra havet og bærekraftig matforsyning.

Vitenskapelig basert politikkrådgivning (science advice) blir mer systematisk tatt i bruk i Europa. Europas vitenskaps­akademier har stor troverdighet som uavhengige instanser til å utarbeide upartisk kunnskapsgrunnlag for politikkrådgivning. På oppdrag fra EU-kommisjonen samarbeider de europeiske akademiene om å utarbeide faktarapporter om kunnskapsstatus relevant for et politikkområde. I prosjektet, Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), deltar de fem store akademinettverkene i Europa, med til sammen rundt 100 akademier som medlemmer.

NTVA deltar gjennom Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering), som er nettverket for teknologiakademier. Både Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Academia Europeas node i Bergen er norske deltakere i SAPEA gjennom sine akademisammenslutninger.

SAPEA-prosjektet har utarbeidet seks faktarapporter:

Rapporten «Towards an EU sustainable food system” er under arbeid og vil bli publisert våren 2020.

NTVA samarbeider med Det Norske Videnskaps-Akademi om å identifisere og nominere norske fagfolk for å bidra i rådgivningsprosessene. NTVA har nominert følgende norske fagfolk som har bidratt i utarbeidelse av politikkrådene:

  • Food from the Oceans: Yngvar Olsen, professor NTNU
  • Carbon Capture and Utilisation: Edd Blekkan, professor NTNU og Unni Olsbye, professor UiO
  • Towards a EU sustainable food system: Alf Håkon Hoel, professor NFH, UiT

Prosessen foregår etter et strengt kvalitetssikringsregime. Det nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide en såkalt Evidence Review Report for det utvalgte politikkområdet, og denne rapporten er gjenstand for kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering. Rapporten går til EU-kommisjonens Science Advice Mechanism (SAM). Der utarbeider en gruppe kalt Group of Chief Scientific Advisors en rapport med politikkråd basert på faktarapporten.