Foredrag om fremtidens energisystemer

Norges Tekniske Vitenskapsakademi i samarbeid med Tekna inviterer til åpent møte om fremtidens energisystemer v/ International Energy Agency onsdag 28. september kl. 19.00 i Arkeologisk museum, Stavanger. Møtet er åpent for alle interesserte og gratis.

Om møtet:

Foredrag ved

  • Jostein Dahl Karlsen, administrerende direktør i IEA-GOT (International Energy Agency – Gas and Oil Technology Collaboration Programme)

Foredraget går ut fra et systemperspektiv inn i den pågående og fremtidige energiutviklingen i lys av Ukraina-krisen. Utviklingen mot et lavutslippssamfunn adresseres i forhold til endringstakten i verdens energisystem sett opp mot politiske ambisjoner og den konkrete situasjonen i utvalgte land.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle interesserte. Vi ønsker likevel at du melder deg på, slik at vi vet hvor mange som deltar. Påmelding via Hoopla.

Velkommen!