Energisituasjonen i Europa – hva nå?

Ren elektrisitet er en forutsetning for å lykkes med omstillingen til nullutslippsamfunnet. I Norge har rikelig tilgang på ren strøm  vært en forutsetning for velferd og vekst. Også i framtiden kan tilgangen på ren strøm gi Norge konkurransefortrinn, men de siste årene har vi sett at kraftoverskuddet blir mindre og prisene blir høyere. Torsdag 29. september arrangeres siste workshop i serien «Energikrisen i Europa». Her skal funnene summeres og danne forskningsbasert rådgivning til beslutningstakere i politikk og industri.

Bli med når forskning og industri diskuterer perioden med svært høye energipriser i Europa, som også har gitt høye strømpriser i Norge. Sendes direkte her fra kl. 15:00.

Power pylons at sunset

For å sikre at Norge lykkes med omstillingen vil det være nødvendig å forstå balansen mellom ny etterspørsel og ny produksjon. Da blir samspillet med det europeiske kraftsystemet viktig. Samtidig ser vi at utenlandskabler kan påvirke det norske prisnivået. Også på forbrukersiden vil det være en avveining mellom konkurransefortrinn som skapes ved bruk til egen industri eller direkte inntekter gjennom eksport.  Nordsjøen er ett av de områdene i Europa som har størst potensial for energiutbygging. Setter dette Norge i en posisjon der vi kan nyte godt av alle mulighetene over, både konkurransedyktig pris til industri og velferd fra krafteksport?  Vi diskuterer dette i lys av energimarkeder, velferd og inkluderende omstilling.

Program

15:00 – 15:10:   Velkommen  Lise Øvreås, DNVA og Torbjørn Digernes, NTVA

15:10 – 15:30   Samspillet mellom det norske energisystemet og energisituasjonen i Europa   Asgeir Tomasgard, NTNU/FME NTRANS

15:30 – 15:45   Det norske energisystemet – energiframskrivninger mot 2050   Kari Espegren, IFE/FME NTRANS

15:45 – 16:00   Energimarkedet – markedsdesign og ressurs allokering –hvordan sikre rettferdig fordeling   Mette Bjørndal, NHH/FME NTRANS

16:00 – 16:30   Pause

16:30 – 16:45   Framtidens energimarked – og behovet for Inkluderende omstilling  Tor Håkon Jackson Indreberg, FNI/FME Include  

16:45 – 17:00   Fremtidens industri – muligheter og utfordringer i et «grønt» marked   Petter Røkke, SINTEF/FME HighEFF 

17:00 – 17:15   Fremtidens byggsektor – energieffektivisering og fleksible konsumenter   Laurent Georges, NTNU/FME ZEN

17:15 – 17:30   Nordsjøens rolle i energiomstillingen   Christian Andresen, SINTEF/FME Northwind

 17:30 – 17:45   Forsyningssikkerhet for elektrisk kraft – muligheter og utfordringer i det grønne skiftet   Gerd Kjølle, SINTEF/FME CINELDI

17:45 – 17:55   Pause

17:55 – 18:30   Paneldebatt

I panelet: 

Gerd Kjølle

Tine Uberg Nærland

Asgeir Tomasgard

Knut Einar Rosendahl

Møtet ledes av Ruth Astrid Sæther