Fortsett å lese Blokkjeder kan gi oss sikrere eksamenspapirer" /> Blokkjeder kan gi oss sikrere eksamenspapirer || NTVA Fortsett å lese Blokkjeder kan gi oss sikrere eksamenspapirer">

Blokkjeder kan gi oss sikrere eksamenspapirer

Blokkjeder og bitcoin er trendy, men har liten praktisk betydning. Det er svært usikkert om og når kryptovaluta blir gangbart betalingsmiddel for alminnelige transaksjoner. Men kanskje kan blokkjede-teknologi bidra til å løse problemet knyttet til verifisering av eksamenspapirer og vitnemål.

Professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger presenterte blokkjedeteknologien på NTVAs fagmøte i Stavanger 10. april. Om lag 60 fremmøtte fikk en innføring i historien om blokkjedene fra starten i 2008 til i dag.

«Blokkjedeteknologi har potensiale til å revoliusjonere hvordan samfunnet har tillit til data. Teknologien er basert på at det gis belønning for å være ærlig. Det er sagt at blokkjedeteknologi har sin bakgrunn i at individer og enheter som ikke har tillit til hverandre ønsker å samhandle uten at de er villig til å stole på en tredjepart,» sa Meling

Professor Hein Meling som leder Institutt for data- og elektroteknologi har fått 10 millioner kroner fra Forskningsrådets program IKTPLUSS til sitt prosjekt «Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics».

I prosjektet ønsker Meling å utvikle nye blokkjedestrukturer, algoritmer og systemer som baserer seg på biometri, som fingeravtrykk og tale- og ansiktsgjenkjenning.

I tillegg til å forske på systemer og algoritmer som ikke bygger på slike forhåndstillatelser, ønsker Meling også å bygge en prototype på et lagringssystem for digitale dokumenter, slik som helsejournaler og vitnemål.

– Målet er å kunne autentisere og tilgjengeliggjøre data med et sikkerhetsnivå som ikke er mulig med dagens teknologi. Dette kan vi gjøre ved å kombinere en energieffektiv blokkjedeprotokoll med biometri, sier Meling.