Opptak av webinar: Mineralske råstoffer i et bærekraftig samfunn

Her kan du se et opptak av webinaret «Mineralske råstoffer i et bærekraftig samfunn» som ble arrangert i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse 23. mars 2021.

Gjennom hele menneskehetens historie har mineralske råstoffer vært avgjørende for velstand og utvikling. Hver ny epoke kjennetegnes av at nye mineralske råstoffer blir tilgjengelig for teknologiske nyvinninger. I dag er nær sagt alle elementer i det periodiske system tilgjengelige og i bruk.

Smarttelefonen din inneholder over 50 mineraler og metaller. Over 60 prosent av Europas behov for mineraler leveres av Kina. Det grønne skiftet krever flere og nye mineraler og metaller. Men gruvedrift og mineralindustri må bli renere og mer effektiv. Klimautslippene må reduseres, råvarer og avgang må utnyttes bedre, og resirkuleringen øke. Forbruket av byggeråstoffer, som sand, grus og pukk, må bli mer kortreist, og transporten løftes over på kjøl og bane.

Enkelte metaller og mineraler har ekstra stor betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Det gjelder stoffer som er uunnværlige i klima- og miljøvennlig energiproduksjon, mineraler som brukes direkte i miljøøyemed, og stoffer som sikrer effektiv produksjon av teknologi. Mange grunnstoffer og mineraler med unike egenskaper er også nødvendige for elektrifisering av transportsektoren.

Norge har en variert geologi med muligheter for nye funn av mange mineralske råstoffer. Men finnes framtidas mineraler i Norge, og hvordan kan vi i så fall finne dem?

I dette webinaret får vi høre mer om fremtidens mineraler, verdens behov for metaller og mineraler, kortreiste byggeråstoffer og hvordan man finner mineralforekomster fra forskere ved NGU.

Webinaret gjennomføres på Zoom og blir også strømmet på Facebook. Du kan stille spørsmål underveis i chattefunksjonen på Zoom.

Lenke til webinar: https://us02web.zoom.us/j/82030466724


Program

  • 13:00 NGUs perspektiv v/ May Britt Myhr (Direktør NGU, møteleder)
  • 13:05 Grønne verdikjeder og verdens behov for metaller og mineraler v/ Henrik Schiellerup (Avdelingsdirektør NGU)
  • 13:20 Fremtidens mineraler – finnes de i Norge? v/ Agnes Raaness (Forsker NGU)
  • 13:30 Drivbare mineralforekomster – hvordan finner vi dem? v/ Hanne-Kristin Paulsen (Forsker NGU)
  • 13:40 Bærekraftige byer og infrastruktur: Kortreiste byggeråstoffer v/ Kari Aslaksen Aasly (Seksjonsleder NGU)
  • 13:50 Spørsmål fra chat
  • 14:00 Avslutning