Teknologiforum om digitalisering for økt bærekraft

NTVAs Teknologiforum er et tilbud til akademiets samarbeidspartnere i UH-sektoren, næringsliv og forvaltning. Teknologiforum 2020 blir arrangert 22. januar i Oslo og setter søkelyset på hvordan digitalisering kanstyrke Bygg- og anleggsindustriens evne til å håndtere risiko, redusere klima-avtrykk og forbedre produktivitet og lønnsomhet.

BA-industrien er fastlands-Norges største næring målt i verdiskaping. Investeringsnivået fortsetter å ligge på et svært høyt nivå. Den utførende del av BA-industrien sliter med lav lønnsomhet. Industriens klima-avtrykk blir utfordret av krav om klimanøytralitet.

Konferansen vil belysehvordan digitalisering gjennom hele verdikjeden kan bidra til at industrien når sine mål om å jobbe raskere, billigere og med betydelig lavere klimautslipp.

  • Byggenæringens digitale veikart – hvor langt er næringen kommet?
  • Teknologistatus i bygg og anlegg
  • Digitalisering for klimanøytral entreprenørvirksomhet
  • Bygningsingeniørens møte med AI
  • Nyskapernes bidrag til en bærekraftig industri

Bidrag fra:

BNL, Sintef, Nye Veier, Statsbygg, Sweco, Catenda, NTNU

Lenke til påmelding via Hoopla