Se opptak av høsten og vinterens webinar her!

Norges Tekniske Vitenskapsakademi har gjennom høsten og vinteren gitt ut webinarseriene ‘Teknologien møter pandemien’ og ‘Bygge landet bedre’. Her har ulike bidragsytere fra næringsliv og forskning utforsket hvordan teknologi og naturvitenskap bidrar i å hindre smittespredning, styrker behandling og redusere omfanget av Covid 19- pandemien. I tillegg har vi sett på tiltak som kan bidra til å bygge landet bedre og fremheve måter vi sammen kan styrke grunnlaget for en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling etter pandemien.

Webinarene har blitt gjennomføret på Zoom og blitt strømmet på Facebook. Vi vil takke alle som har deltatt på webinarene og til de som har stilt gode og interessante spørsmål til foredragsholderne våre. Vi gleder oss til å fortsette webinarseriene i 2021.

Her har vi samlet alle webinarene vi har hatt i 2020 – både i serien ‘Teknologien møter pandemien’ og ‘Bygge landet bedre’.