Til minne om Johannes Moe

Nekrolog – Johannes Moe

En bauta i det norske teknologimiljøet er borte. Johannes Moe døde 19. september, 97 år gammel. Han var en frontfigur i å fremme teknologi som grunnlag for norsk næringsliv. Han ble kommandør av St. Olavs Orden i 1976 og var president for Norges tekniske vitenskapsakademi i 1993-98.

Han avla eksamen ved NTH med innstilling til Kongen i 1952 og ble professor ved NTH i en alder av 36 år. Han ble en drivkraft i etableringen av Marinteknisk senter med Havlaboratoriet (det mest avanserte i verden), som var til uvurderlig nytte ved utbyggingen på norsk sokkel.

Han ble valgt til rektor ved NTH i 1972, og startet da oppbygging av norsk kompetanse innen petroleumsteknologi med støtte fra næringslivet. Samtidig etablerte han etterutdanning for å tilføre sivilingeniører med annen bakgrunn kompetanse i petroleumsfag.

I 1976 ble Moe adm. dir. for SINTEF, som i løpet av hans tid (til 1989) vokste til å bli et av de største forskningsinstituttene i Europa. Hans slagord var «forskning i fremste front», og han fremsto som en sterk talsperson for betydningen av teknologisk forskning for samfunnet.

I 1977 kom han med i kommisjonen etter Bravo-ulykken, og i 1979 ledet han et offentlig utvalg som gransket de store kostnadsoverskridelsene på Norsjøprosjektene. Disse utredningene har bidratt til fokus på sikkerhet og til at Norge har utviklet kompetanse i verdensklasse på store, komplekse utbyggingsprosjekter. I samarbeid med NTH etablerte SINTEF et eget petroleumsteknisk senter.

Moe viste tidlig et stort samfunnsengasjement. Han fremmet aktivt sine synspunkter både på forskningspolitikk og næringsliv. Han var en sterk forsvarer av satsing på grunnleggende forskning og langsiktig tenkning i næringslivet.

En bauta er borte, men resultatene lever videre. Vi lyser fred over hans minne.

Dag Kavlie, Torgeir Moan, Asbjørn Rolstadås, Rolf Utseth.