Vi ønsker kandidater til NTVAs ærespris for 2024

Teknologisk fremgang og utvikling er hovedforutsetninger for bedre liv og bedre samfunn. Av den grunn er det svært viktig å støtte opp under teknisk forskning og utviklingsarbeid.

NTVA deler som kjent ut en ærespris for banebrytende teknologi. I den forbindelse vil vi oppfordre alle våre kontakter, men spesielt NTVAs medlemmer og medlemmer av Industrielt Råd til å foreslå kandidater.

Det er to typer kandidater som er aktuelle for prisen:

  • Personer som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. 
  • Personer som har drevet grunnforskning som har ledet til ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv.

Vi viser til nærmere informasjoner på: https://ntva.no/aerespris-nominasjon/

Nominering til prisen er åpen for norske bedrifter og personer som er bosatt i Norge. Det er laget et enkelt nominasjonsskjema for basisopplysninger som skal sendes inn sammen med begrunnelsen for forslaget.

Samme person kan nomineres flere ganger, men en nominasjon gjelder bare én pristildeling.

Fristen for innsending av forslag er 15. desember 2023. Forslag sendes til post@ntva.no .