Spennende tema og stor oppslutning om NTVAs teknologiforum

Det var smarte bedrifter og digitalisering som var tema for NTVAs Teknologiforum som ble avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo mandag 12.november.  «Bli en del av det nye smarte næringslivet», var motto for seminaret. Det var nærmere 100 personer tilstede i Festsalen og mange meget kompetente innledere. Hovedinnleder var Torbjørn Holmstrøm fra Volvos ledelse i Gøteborg. Han snakket om bærekraft og omstilling som driver digitalisering, kunstig intelligens og autonome systemer. Holmstrøm er en sentral tillitsmann i NTVAs svenske søsterorganisasjon IVA hvor en nå driver en landsomfattende kampanje for å motivere bedrifter og institusjoner for satse offensivt på teknologisk omstilling.

Det var et stort antall innledere Patrick Waldemar fra Telenor, Claire Taylor fra IFE, Hilde Lovett fra Teknologirådet,  Kim Mathiassen fra Forsvarets  Forskningsinstitutt, , Inger Vaskin fra Kongsberg kommune, Elisabeth Skuggevik fra Statens Veivesen, Walter Qvam fra Digital Norway og Morten Dalsmo fra SINTEF.

Avslutningsvis var det  en panelsamtale mellom Are Thomasgard, Rune Foshaug, NHO, Anne Kjersti Falvik, Norges Forskningsråd og Eva Camerer fra Innovasjon Norge.

NTVAs president Torbjørn Digernes innledet seminaret og administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult var møteleder.