Spennende videoer fra seminaret: Digitalisering – fra prat til handling

Interesserte oppmøtte

Multiconsult, Norconsult og NTVA holdt 14. desember 2017 et interessant fagseminar i lokalene til Multiconsult på Skøyen i Oslo

Multiconsult og Norconsult har vært opptatt av å gjøre diskusjonen om digitale løsninger til konkrete arbeidsredskap i hverdagen. Gjennom digitalisering blir prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv.

På seminaret var det fem presentasjoner. NTVA gjorde videoopptak som du kan følge ved å klikke på lenkene til de enkelte foredragene.

Ole Gjermundshaug, gründer og konsernsjef i Gjermundshaug AS
Framtidens muligheter med førerløse anleggsmaskiner
Digitaliseringen og anvendelse av ny teknologi har gjort sitt inntog også i entreprenørens maskinpark. Gjermundshaug AS har solid erfaring med å utvikle ny teknologi for fjernstyring av anleggsmaskiner. Hør gründerens tanker om hvilke muligheter den teknologiske utviklingen vil gi for førerløse anleggsmaskiner og hvilke oppgaver de kan utføre i framtiden.
https://youtu.be/yeVDOJRfpco

Thomas Angeltveit, sivilingeniør Samferdsel og spillutvikler i Norconsult
Gamification – ny tenkemåte, nye løsninger, bedre resultat
Fremtidens spillteknologi benyttes i dagens arbeidsprosesser. Spill deg gjennom problemer og oppgaver du ikke har kunnet løse før. Dryss på ny teknologi og lag spill for å finne den optimale løsningen.
https://youtu.be/cl_VuBpQmRE

Øystein Mejlænder-Larsen, teknologileder i Multiconsult og doktorgradsstipendiat 
Digitalisering i praksis – Hvordan erfaring fra olje- og gassprosjekter bidrar til digitalisering i byggeprosjekter

Med utgangspunkt i bruk av prosjektgjennomføringsmodell og utnyttelse av BIM i store olje og gass-prosjekter, har Mejlænder-Larsen gjort funn som kan gi mer effektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Funnene understøtter digitalisering, og Mejlænder-Larsen forteller om hvilke erfaringer implementering av funnene i byggeprosjekter har gitt så langt.
https://youtu.be/6C92CqxIRjI

Jørn Hagen, sivilingeniør og fagansvarlig konstruksjonsteknikk i Norconsult
VEAS renseanlegg – bygging helt uten tegninger
Rehabiliteringen av Norges største renseanlegg, VEAS, blir gjennomført direkte fra modell og helt uten tegninger. Hva er fordelene ved tegningsløse prosjekter?  Jørn Hagen forteller om erfaringer og metoder for gjennomføring av fullintegrert BIM i oppdraget.
https://youtu.be/pQ3lPdPsy4Y

Rune Winther – sivilingeniør Systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult
Risikostyring og digitalisering
Winters foredrag tok opp muligheter og utfordringer rundt risikostyring når den digitale utviklingen endrer premissene både for prosjekteringen og systemene vi prosjekterer. Digitale modeller er utviklet for å støtte de tekniske fagene, men representerer også et betydelig nyttepotensiale – og trolig noen fallgruver – for risikostyringen.
https://youtu.be/8cbMgKjWrEQ