Robotiseringen vil ikke rasere arbeidsmarkedet

Det var over 30 deltagere på møtet.

8.mars var det et meget interessant møte i NTVAs Oslo-avdeling. Temaet var Robotisering for re-industrialisering. Det var Lars Tore Gellein som er forskningssjef hos SINTEF og Esten Ingar Grøtli som forsker ved SINTEF som var innledere. De ga en meget spennende beskrivelse av hvilke tekniske muligheter som ligger i en mer aktiv bruk av roboter og automatisering.

De påpekte at til tross for høyt lønnsnivå så har Norge i dag en av de minste tetthetene av roboter i industrien om vi ser på de industrialiserte landende. Der en har tatt i bruk roboter, har dette generelt vært meget positivt for konkurranseevnen. Aktiv bruk av roboter har gjort at norske bedrifter har kunnet kvitte seg med de ulempene som det høye lønnsnivået representerer og bli like konkurransedyktige som en rekke land med langt lavere timelønner. Roboter har også gjort det mulig å få en jevnere og høyere kvalitet i produksjonen.

Økt robotisering gjør at det kan være hensiktsmessig å ta arbeidsoppgaver tilbake til de landene som har tatt «våre» oppdrag i 20-30 år. Det gjelder f eks innen skipsbygging og bildelproduksjon.

I dag er god kommunikasjonsevne og god språklig forståelse viktige konkurranseparametre.  Av hensyn til en enkel og effektiv logistikk er det også en fordel med lokal produksjon.

En hovedutfordring i dag er rask programmering slik at robotene blir operative så snart de er installert. Generelle roboter er en klar fordel fordi de kan omprogrammeres å gjøre forskjellige operasjoner over tid og støtte ulike typer av produksjon.

Robotiseringsekspertene er ikke bekymret for at flere roboter på norske arbeidsplasser skal redusere antallet arbeidsplasser. Generelt er det slik at økt konkurranseevne øker evnen til å konkurrere og mulighetene for å få nye oppdrag. Det vil også være slik at roboter skal følges opp og vedlikeholdes og dette krever også arbeidskraft.

Det var mer enn 30 deltagere på medlemsmøtet i Oslo og det kom opp mange spennende og gode problemstillinger i samtalen med innlederne etter foredragene.