NTVA leder europeisk arbeidsgruppe

I etterkant av akademisammenslutningen Euro-CASE’ årsmåte har akademiene satt ned en arbeidsgruppe som skal lage forslag til et omfanget av Euro-CASE sitt arbeid med temaet «hva skjer med arbeidsmarkedet i digitaliseringens tidsalder». NTVAs president, Torbjørn Digernes, er bedt om å lede dette arbeidet.

Torbjørn Digernes i midten, sammen med Marina Tofting og Euro-CASE’ president Reinhard Hüttl

Tittelen på Euro-CASE’ årskonferanse 2019 som NTVA hadde ansvar for, var «The Future of Work – the Content of Jobs». Om lag 110 konferansedeltagere fra de 23 europeiske medlemsakademiene, forskere, studenter og andre interesserte deltok.

Lenke til konferanseprogrammet og presentasjoner

«Euro-CASE har stor interesse av å bidra med innsikt i disse spørsmålene, og vurderer å etablere en intern plattform eller arbeidsgruppe som kan skape denne innsikten ut fra den kompetanse teknologi­akademiene besitter.

Første trinn i en slik prosess er å sette rammene for hva vi som teknologiakademier skal ha som ambisjon om å belyse med egne krefter, og de forhold som er viktige for teknologer, men hvor vi trenger tverrfaglig samarbeid med fagfolk fra andre disipliner for å skape tilstrekkelig brede analyser og vurderinger», sier Torbjørn Digernes. Arbeidsgruppen han lede, skal legge frem sin anbefaling på Euro-Case’ neste årsmøte i juni 2020.

Digitaliseringen, ofte referert til som den fjerde industrielle revolusjon, eller Industri 4.0, er en formidabel drivkraft i endring av arbeidsinnholdet for mange yrkesgrupper. Utviklingen går meget raskt, og vi merker effektene i dagliglivet hver dag. Det er derfor svært viktig å forstå det som skjer best mulig, utnytte mulighetene, tilpasse utdanningstilbudene for mange yrkesgrupper, og ikke minst, unngå uønskede effekter av digitaliseringen.

Endringene slår bredt inn i samfunnsutviklingen, og innsikt fra mange fagfelt trengs for å forstå det som skjer. Teknologer som arbeider med utvikling av drivende teknologier har innsikt på teknologienes muligheter, men ikke uten videre på de samfunnsmessige konsekvensene av dem.

Sentrale spørsmål som er viktig for den teknologiske utviklingen er

  • Hva er de mest lovende utviklingsmuligheter for digitale teknologier?
  • Hvordan utvikler vi best teknologi som samtidig utnytter de sterke sidene av maskinlæring og det mennesket er best til?
  • Hvordan skal vi utdanne mennesker som er best mulig forberedt på framtidens arbeidsliv, der mye er forandret i forhold til dagens situasjon?
  • Hvordan kan dyktiggjøre oss til å forstå eventuelle negative virkninger av nye teknologier, og søke å forebygge dem?