Nasjonal AI-strategi – Norges globale posisjon

Se opptaket fra NTVAs fagmøte i Oslo 4. mars 2020 om hvordan Norges globale posisjon innen kunstig intelligens skal styrkes.

«Den nasjonale strategien for AI er god, men spørsmålet er hva som skjer nå. Den norske innsatsen er for fragmentert, men vi må løfte oss betydelig hvis vi skal lykkes i global konkurranse. Næringslivet må mobilisere bredere utover det store bedriftene», sa Morten Dalsmo som leder Sintef Digital.

Nær 100 deltagere var samlet for diskusjon om den nasjonale strategien for kunstig intelligens

Lars Horn som leder Skanska Digital presenterte forskningsprosjektet Digital anleggsplass.

«Vi hadde masse data og gikk til Sintef med spørsmål om hva vi kan vi bruke dem til. Vi så et mulighetsrom og har fått gjennomslag for et av de største prosjekt for maskinlæring i Norge. Vi ønsker å hente data fra anleggsplassen og forbedre utnyttelse av utstyr og bedre drift av anleggsplassen. Tomgangskjøring utgjør 40-60% av arbeidsdagen. Dette er en sentral utfordring som vi ønsker å løse gjennom prosjektet.»

Møtet ble arrangert i samarbeid med Digital Norway

Se foredraget her