Hvordan kan NTVA forsterke samspillet med industrien, instituttene og akademia?

Plenumsdiskusjon med innlederne i panelet.

Temaet for årets seminar i regi av NTVAs Industrielle Råd var hvordan NTVA kan forsterke samspillet med sine meget viktige samarbeidspartnere i Industrielt Råd.

Arrangementet startet med en spennende og interessant innledning hvor Camilla Koebe – som er kommunikasjonssjef i det svenske Ingeniørvetenskapsakademien (IVA) – fortalte om IVAs lange og vellykkede samarbeid med sitt Næringslivsråd. Det tilsvarer på mange måter NTVAs Industrielle råd.

Medlemstallet i IVAs Næringslivsråd har svingt mye over årene, men er dag 250 virksomheter og rådet leverer hvert år et tilskudd til IVAs drift på 13 millioner kroner. For sammenligningens skyld har NTVAs Industrielle råd hadde i 2016 38 medlemmer og bidrar med 1,4 millioner kroner til driften av vårt akademi.

Det er klart at den tette kontakten med store og små virksomheter gjennom Næringslivsrådet har vært et viktig bidrag til IVAs sentrale rolle i den svenske samfunnsdebatten. Næringslivsrådet har også på andre områder bidratt til energi og engasjement i akademiet.

Det var to grupper av korte innledninger etter foredraget til Camilla Koebe. Den første sesjonen tok opp spørsmålet om hvordan NTVA og  norsk industri kan utvikle og forsterke sitt samarbeid. Her var det innlegg ved fornybardirektør Bjørn Haugland i DNV GL, teknologidirektør Hans Erik Vatne i Hydro og president i NHO Tore Ulstein fra Ulstein-gruppen.

I andre sesjon var temaet samarbeidet mellom forskningsinstituttene, akademia og NTVA. Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF innledet. Det samme gjorde Lars Holden som er direktør for Norsk Regnesentral og leder av Forskningsinstituttenes fellesarena og til slutt rektor Ole-Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo.

Etter innleggene var det en plenumsdiskusjon med innlederne i panel. Fra venstre Tore Ulstein, Lars Holden, Alexandra Bech Gjørv, Bjørn Haugland, Ole-Petter Ottersen, Hans Erik Vatne og Camilla Koebe.

Det kom frem mange og delvis litt ulike synspunkter på NTVAs samspill med sine samarbeidspartnere. Alle innleggene kommer likevel til å bli et meget viktig grunnlag for de revitaliseringsarbeidet som nå er satt i gang for Industrielt råd.